Jāņa 2:1—25

2  Trešajā dienā Galilejas Kānā notika kāzu svinības, un tur bija Jēzus māte.  Arī Jēzus un viņa mācekļi bija ielūgti uz kāzām.  Kad beidzās vīns, māte Jēzum teica: ”Tiem nav vīna.”  Bet Jēzus viņai atbildēja: ”Kāpēc mums ar tevi par to raizēties?* Mana stunda vēl nav pienākusi.”  Viņa māte sacīja apkalpotājiem: ”Dariet, ko viņš jums teiks!”  Saskaņā ar jūdu attīrīšanās priekšrakstiem tur atradās seši akmens ūdenstrauki,+ un katrā no tiem sagāja divi vai trīs mēri*.  Jēzus apkalpotājiem norādīja: ”Piepildiet traukus ar ūdeni!” Un tie piepildīja traukus līdz malām.  Tad viņš sacīja: ”Tagad pasmeliet un aiznesiet mielasta pārraugam.” Viņi tā arī izdarīja.  Kad mielasta pārraugs nogaršoja ūdeni, kas bija kļuvis par vīnu, nezinot, no kurienes tas nāk (kurpretī kalpi, kas bija smēluši ūdeni, to zināja), viņš pasauca līgavaini 10  un teica: ”Visi citi vispirms pasniedz labo vīnu un tikai tad, kad viesi ir iereibuši, — sliktāko. Bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim brīdim.” 11  Tas, ko Jēzus izdarīja Galilejas Kānā, bija viņa pirmais brīnums. Tā viņš atklāja savu godu,+ un viņa mācekļi sāka viņam ticēt. 12  Pēc tam Jēzus ar savu māti, brāļiem+ un mācekļiem aizgāja uz Kapernaumu,+ taču viņi nepalika tur ilgi. 13  Tuvojās jūdu Pasha,+ un Jēzus devās uz Jeruzālemi. 14  Templī viņš ieraudzīja liellopu, aitu un baložu+ pārdevējus, kā arī naudas mainītājus, kas tur sēdēja. 15  Uztaisījis no virvēm pātagu, viņš tos visus izdzina no tempļa kopā ar aitām un liellopiem, izkaisīja naudas mainītājiem naudu un apgāza viņu galdus.+ 16  Baložu pārdevējiem viņš sacīja: ”Aizvāciet to visu no šejienes! Nepadariet mana Tēva namu par tirgus namu*!”+ 17  Viņa mācekļi atcerējās, ka ir rakstīts: ”Manī kvēlos dedzība par tavu namu.”+ 18  Tad jūdi viņam jautāja: ”Ar kādu zīmi tu mums apstiprināsi,+ ka drīksti tā rīkoties?” 19  Jēzus tiem atbildēja: ”Nojauciet šo templi, un trijās dienās es to atkal uzcelšu.”+ 20  ”Šo templi cēla četrdesmit sešus gadus, un tu to uzcelsi trijās dienās?” jūdi izsaucās. 21  Bet, runādams par templi, viņš domāja savu ķermeni.+ 22  Kad Jēzus bija piecelts no mirušajiem, mācekļi atcerējās, ka viņš par to bija runājis,+ un sāka ticēt Rakstiem un Jēzus sacītajam. 23  Kamēr Jēzus Pashas svētkos bija Jeruzālemē, daudzi sāka viņam* ticēt, jo redzēja brīnumus, kādus viņš darīja. 24  Bet Jēzus tiem neuzticējās, jo viņš zināja, kādi tie visi ir, 25  un viņam nevajadzēja, lai kāds viņam sniegtu ziņas par cilvēku, — viņš pats zināja, kas ir cilvēka sirdī.+

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”Kas man un tev, sieviete?”. Idioma, kas izsaka iebildumu. Uzruna ”sieviete” neliecina par necieņu.
Ar mēru šeit acīmredzot domāts bats (22 l). Sk. pielikumu B14.
Vai ”tirgus laukumu”.
Burt. ”viņa vārdam”.