Jāņa 15:1—27

  • Līdzība par patieso vīnogulāju (1—​10)

  • ”Mīliet cits citu, kā es jūs esmu mīlējis” (11—​17)

    • ”Nav lielākas mīlestības” (13)

  • Pasaule ienīst Jēzus mācekļus (18—​27)

15  Es esmu patiesais vīnogulājs, un mans Tēvs ir vīnkopis.  Ikvienu manu zaru, kas nenes augļus, viņš nogriež, bet ikvienu, kas nes augļus, viņš iztīra, lai tas nestu vēl vairāk augļu.+  Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, kurus es jums esmu teicis.+  Palieciet vienoti ar mani, un es palikšu vienots ar jums. Tāpat kā zars pats no sevis nevar nest augļus, ja tas nepaliek pie vīnogulāja, arī jūs nevarat nest augļus, ja nepaliekat vienoti ar mani.+  Es esmu vīnogulājs, bet jūs esat zari. Kas paliek vienots ar mani un es — ar viņu, tas nes daudz augļu,+ jo bez manis jūs neko nevarat izdarīt.  Ja kāds nepaliek vienots ar mani, viņš ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakalst. Šādus zarus salasa, iemet ugunī un sadedzina.  Ja jūs paliekat vienoti ar mani un mani vārdi paliek jūsu sirdī*, lūdziet, ko vien vēlaties, un tas jums tiks dots.+  Mans Tēvs ar to tiek pagodināts, ka jūs nesat daudz augļu un pierādāt, ka esat mani mācekļi.+  Kā Tēvs ir mīlējis mani,+ tā es esmu mīlējis jūs. Palieciet manā mīlestībā! 10  Ja jūs pildāt manus likumus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā es esmu pildījis Tēva likumus un palieku viņa mīlestībā. 11  To es jums esmu teicis, lai jūs pilnībā izjustu prieku, kāds ir man.+ 12  Lūk, mans likums: mīliet cits citu, kā es jūs esmu mīlējis.+ 13  Nevienam nav lielākas mīlestības kā tam, kurš atdod savu dzīvību par saviem draugiem.+ 14  Jūs esat mani draugi, ja darāt to, ko es jums pavēlu.+ 15  Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nezina, ko dara viņa kungs. Bet es jūs saucu par draugiem, jo visu, ko esmu dzirdējis no Tēva, es jums esmu darījis zināmu. 16  Nevis jūs esat izraudzījušies mani, bet es esmu izraudzījies* jūs, lai jūs ietu un nestu paliekošus augļus un lai visu, ko vien jūs Tēvam lūgsiet manā vārdā, viņš jums dotu.+ 17  To es jums pavēlu, lai jūs mīlētu cits citu.+ 18  Ja pasaule jūs ienīst, tad ziniet, ka pirms jums tā ir ienīdusi mani.+ 19  Ja jūs piederētu pie pasaules, pasaule jūs mīlētu kā savējos. Bet tāpēc, ka jūs nepiederat pie pasaules+ un es jūs esmu izraudzījies no pasaules, pasaule jūs ienīst.+ 20  Atcerieties vārdus, ko es jums teicu: kalps nav augstāks par savu kungu. Ja tie ir vajājuši mani, tie vajās arī jūs,+ un, ja tie ir pildījuši manus vārdus, tie pildīs arī jūsējos. 21  Bet to visu tie jums darīs mana vārda dēļ, jo tie nepazīst to, kas mani ir sūtījis.+ 22  Ja es nebūtu atnācis un ar tiem runājis, tie būtu bez grēka,+ taču tagad viņu grēkam nav attaisnojuma.+ 23  Kas ienīst mani, tas ienīst arī manu Tēvu.+ 24  Ja es to vidū nebūtu darījis tādus darbus, kādus neviens cits nav darījis, tie būtu bez grēka,+ bet tie ir redzējuši šos darbus un tomēr ir ienīduši gan mani, gan manu Tēvu. 25  Tas ir noticis, lai piepildītos viņu bauslībā rakstītie vārdi: ”Mani ir ienīduši bez iemesla.”+ 26  Kad ieradīsies palīgs*, ko es jums sūtīšu no Tēva, patiesības gars,+ kas nāk no Tēva, tas liecinās par mani,+ 27  un arī jums ir jāliecina,+ jo jūs esat bijuši kopā ar mani no paša sākuma.

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”jūsos”.
Vai ”izraudzījies un iecēlis”.
Sk. 14:26, zemsv. piez.