Jāņa 14:1—31

  • Jēzus — vienīgais ceļš pie Tēva (1—​14)

    • ”Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība” (6)

  • Jēzus apsola mācekļiem svēto garu (15—​31)

    • ”Tēvs ir augstāks par mani” (28)

14  ”Lai jūsu sirdis nav satrauktas!+ Ticiet Dievam+ un ticiet arī man.  Mana Tēva namā ir daudz vietu, kur apmesties. Ja tā nebūtu, es jums to pateiktu, jo es taču eju sagatavot jums vietu.+  Kad es būšu aizgājis un sagatavojis jums vietu, es atkal atnākšu un ņemšu jūs pie sevis, lai jūs būtu tur, kur esmu es.+  Jūs zināt ceļu uz turieni, kur es aizeju.”  Toms+ sacīja: ”Kungs, mēs nezinām, uz kurieni tu aizej. Kā mēs varam zināt ceļu?”  Jēzus atbildēja: ”Es esmu ceļš,+ patiesība+ un dzīvība.+ Neviens nevar nonākt pie Tēva citādi kā vien caur mani.+  Ja jūs pazīstat mani, jūs pazīstat arī manu Tēvu. Tagad jūs viņu pazīstat un esat redzējuši.”+  Filips lūdza: ”Kungs, parādi mums Tēvu, un ar to mums pietiks.”  Jēzus atteica: ”Es jau tik ilgu laiku esmu kopā ar jums, bet tu, Filip, vēl neesi mani iepazinis? Kas ir redzējis mani, tas ir redzējis arī Tēvu.+ Kāpēc tu prasi, lai parādu jums Tēvu? 10  Vai tu netici, ka es esmu vienots ar Tēvu un Tēvs ir vienots ar mani?+ To, ko es jums saku, es nerunāju no sevis paša,+ bet Tēvs, kas ir vienots ar mani, dara savus darbus. 11  Ticiet man, ka es esmu vienots ar Tēvu un Tēvs ir vienots ar mani. Bet, ja neticat man, ticiet maniem darbiem.+ 12  Patiesi, patiesi, es jums saku: kas man tic, tas darīs arī tos darbus, ko es daru, — un pat vēl lielākus par tiem,+ jo es aizeju pie Tēva.+ 13  Ko vien jūs lūgsiet manā vārdā, to es izdarīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts caur Dēlu.+ 14  Ja jūs kaut ko lūgsiet manā vārdā, es to izdarīšu. 15  Ja jūs mani mīlat, jūs ievērosiet manus likumus.+ 16  Es lūgšu Tēvam, un viņš jums dos citu palīgu*, lai tas būtu ar jums mūžīgi,+ — 17  patiesības garu,+ ko pasaule nevar dabūt, jo tā šo garu neredz un nepazīst.+ Bet jūs to pazīstat, jo tas paliek ar jums un ir jūsos. 18  Es neatstāšu jūs bāreņos, bet noteikti atnākšu pie jums.+ 19  Vēl mazliet, un pasaule mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet,+ jo es dzīvoju un jūs dzīvosiet. 20  Tajā dienā jūs zināsiet, ka es esmu vienots ar savu Tēvu, jūs esat vienoti ar mani un es esmu vienots ar jums.+ 21  Kas pieņem manus likumus un tos pilda, tas mani mīl. Bet to, kas mani mīl, mīlēs mans Tēvs, un arī es viņu mīlēšu un viņam atklāšos.” 22  Jūda+ (ne Iskariots) viņam jautāja: ”Kungs, kas ir noticis, ka tu gribi atklāties mums, bet pasaulei ne?” 23  Jēzus atbildēja: ”Kas mani mīl, tas pildīs manus vārdus,+ un mans Tēvs viņu mīlēs. Mēs nāksim un mājosim pie viņa.+ 24  Kas mani nemīl, tas nepilda manus vārdus. Taču vārdi, ko jūs dzirdat, nav mani, bet gan Tēva, kas mani ir sūtījis.+ 25  Es jums to saku, kamēr esmu ar jums. 26  Bet palīgs*, svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, jums visu mācīs un atgādinās visu, ko esmu jums teicis.+ 27  Es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru.+ Es jums to nedodu tā, kā dod pasaule. Lai jūsu sirdis nesatraucas un neizbīstas! 28  Jūs dzirdējāt, ka es jums teicu: ”Es aizeju, bet es atkal atnākšu pie jums.” Ja jūs mani mīlat, jums jāpriecājas, ka es aizeju pie Tēva, jo Tēvs ir augstāks* par mani.+ 29  Es jums to esmu pateicis, pirms tas ir noticis, lai tad, kad tas notiks, jūs ticētu.+ 30  Es vairs daudz nerunāšu ar jums, jo nāk šīs pasaules valdnieks,+ bet viņam nav varas pār mani.+ 31  Taču, lai pasaule zinātu, ka es mīlu Tēvu, es rīkojos tieši tā, kā Tēvs man ir licis.+ Celieties, iesim prom no šejienes!

Zemsvītras piezīmes

Vai ”mierinātāju”.
Šajā un citos pantos (15:26; 16:7, 13—15) svētais gars, bezpersonisks spēks, ir personificēts.
Burt. ”lielāks”.