Jāņa 13:1—38

  • Jēzus mazgā mācekļiem kājas (1—​20)

  • Jēzus norāda, ka Jūda ir nodevējs (21—​30)

  • Jauns likums (31—​35)

    • ”Ja jūsu starpā būs mīlestība” (35)

  • Jēzus paredz, ka Pēteris no viņa atteiksies (36—​38)

13  Jau pirms Pashas svētkiem Jēzus zināja, ka viņam ir pienācis laiks+ atstāt šo pasauli un doties pie Tēva.+ Iemīlējis savējos, kas bija pasaulē, Jēzus tos mīlēja līdz galam.+  Vakariņu laikā Velns Jūdam Iskariotam, Sīmaņa dēlam, jau bija iedvesis domu*+ viņu nodot.+  Tad Jēzus, zinādams, ka Tēvs visu ir nodevis viņa rokās un ka viņš ir atnācis no Dieva un aiziet pie Dieva,+  piecēlās no vakariņām, novilka virsdrēbes un, paņēmis dvieli, apsēja to sev ap vidu.+  Pēc tam viņš ielēja mazgājamā traukā ūdeni un sāka mazgāt mācekļiem kājas un slaucīt tās ar dvieli, ko bija apsējis.  Kad viņš pienāca pie Sīmaņa Pētera, tas viņam vaicāja: ”Kungs, vai tiešām tu man mazgāsi kājas?”  Jēzus atbildēja: ”Tagad tu nesaproti, ko es daru, bet vēlāk sapratīsi.”  Pēteris iebilda: ”Nemūžam tu man nemazgāsi kājas!” ”Ja es nemazgāšu,+ tu nevarēsi būt kopā ar mani,” atteica Jēzus.  Sīmanis Pēteris iesaucās: ”Kungs, tad mazgā man ne vien kājas, bet arī rokas un galvu!” 10  Jēzus viņam teica: ”Tam, kas ir nomazgājies, nav jāmazgā nekas vairāk kā tikai kājas, jo viņš viscaur ir tīrs. Un jūs esat tīri, bet ne visi.” 11  Jēzus zināja, kurš viņu nodos,+ tāpēc arī sacīja: ”Ne visi jūs esat tīri.” 12  Kad viņš bija nomazgājis tiem kājas, uzvilcis virsdrēbes un atgriezies pie galda, viņš tiem sacīja: ”Vai jūs saprotat, kādēļ es tā darīju? 13  Jūs mani saucat par Skolotāju un Kungu, un jums ir taisnība — es tas esmu.+ 14  Ja jau es, Kungs un Skolotājs, esmu nomazgājis jums kājas,+ tad arī jums jāmazgā kājas cits citam.+ 15  Es jums esmu rādījis paraugu, lai jūs darītu tāpat, kā es jums esmu darījis.+ 16  Patiesi, patiesi, es jums saku: kalps nav augstāks* par savu kungu, un sūtītais nav augstāks par to, kas viņu ir sūtījis. 17  Jūs esat laimīgi, ja, to zinādami, tā arī darāt.+ 18  Es nerunāju par jums visiem — es zinu, kurus esmu izraudzījies. Bet jāpiepildās šiem Rakstu vārdiem:+ ”Tas, kas ēda manu maizi, ir nostājies* pret mani.”+ 19  Es jau tagad jums to saku, pirms tas ir noticis, lai tad, kad tas notiks, jūs ticētu, ka tas ir rakstīts par mani.+ 20  Patiesi, patiesi, es jums saku: kas uzņem to, ko es sūtu, tas uzņem arī mani,+ un, kas uzņem mani, tas uzņem arī to, kas mani ir sūtījis.”+ 21  Pēc tam Jēzus, dziļi noskumis, pavēstīja: ”Patiesi, patiesi, es jums saku: viens no jums mani nodos.”+ 22  Mācekļi raudzījās cits uz citu neziņā, par kuru viņš runā.+ 23  Jēzum blakus sēdēja viens no viņa mācekļiem, kuru Jēzus īpaši mīlēja.+ 24  Sīmanis Pēteris tam pamāja un vaicāja: ”Kurš tas ir, par ko viņš runā?” 25  Tas pieliecās tuvāk Jēzum un jautāja: ”Kungs, kurš tas ir?”+ 26  Jēzus atbildēja: ”Tas, kuram es iedošu maizes gabalu, ko iemērkšu bļodā.”+ Un, iemērcis maizi, viņš to iedeva Jūdam, Sīmaņa Iskariota dēlam. 27  Kad Jūda bija paņēmis maizes gabalu, viņā iegāja Sātans.+ Tad Jēzus viņam teica: ”To, ko dari, dari ātrāk!” 28  Taču neviens, kas atradās pie galda, nesaprata, kādēļ viņš to sacīja. 29  Tā kā pie Jūdas glabājās naudas lādīte,+ daži domāja, ka Jēzus viņam liek nopirkt to, kas vajadzīgs svētkiem, vai iedot kaut ko nabagiem. 30  Paņēmis maizes gabalu, Jūda nekavējoties izgāja ārā. Bija jau nakts.+ 31  Kad viņš bija aizgājis, Jēzus sacīja: ”Tagad Cilvēka dēls tiek pagodināts+ un Dievs tiek pagodināts caur viņu. 32  Dievs pats viņu pagodinās+ un darīs to tūlīt. 33  Bērniņi, es būšu pie jums vēl tikai neilgu laiku. Jūs mani meklēsiet, bet, kā jau es teicu jūdiem, es tagad saku arī jums: ”Tur, kur es aizeju, jūs nevarat nonākt.”+ 34  Es jums dodu jaunu likumu: mīliet cits citu. Kā es jūs esmu mīlējis,+ tā arī jūs mīliet cits citu.+ 35  Pēc tā visi sapratīs, ka jūs esat mani mācekļi — ja jūsu starpā būs mīlestība.”+ 36  Sīmanis Pēteris viņam jautāja: ”Kungs, kur tu aizej?” Jēzus atbildēja: ”Tur, kur es aizeju, tu man tagad nevari sekot, bet vēlāk sekosi.”+ 37  Pēteris sacīja: ”Kungs, kāpēc es tev tagad nevaru sekot? Es atdošu par tevi savu dzīvību!”+ 38  ”Tu atdosi par mani dzīvību? Patiesi, patiesi, es tev saku: gailis vēl nebūs dziedājis, kad tu jau trīs reizes no manis būsi atteicies!”+ atbildēja Jēzus.

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”ielicis sirdī”.
Burt. ”lielāks”.
Burt. ”pacēlis savu papēdi”.