Filipiešiem 4:1—23

  • Vienotība un prieks; par ko būtu jādomā (1—​9)

    • ”Ne par ko neraizējieties” (6, 7)

  • Pateicība par filipiešu palīdzību (10—​20)

  • Atvadu sveicieni (21—​23)

4  Tad nu, mani mīļie brāļi, pēc kuriem es ilgojos, mans prieks un vainags,+ es jūs aicinu, mīļie: stāviet stingri,+ būdami Kunga sekotāji!  Eiodiju un Sintihu es mudinu būt vienprātīgām, kalpojot Kungam.+  Jā, es lūdzu arī tevi, savu uzticamo darbabiedru, palīdzēt viņām, kas labās vēsts dēļ ir smagi pūlējušās* kopā ar mani, Klēmentu un maniem pārējiem darbabiedriem, kuru vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā.+  Allaž priecājieties, kalpodami Kungam! Es teikšu vēlreiz: priecājieties!+  Jūsu saprātīgums*+ lai kļūst zināms visiem cilvēkiem. Kungs ir tuvu.  Ne par ko neraizējieties,+ bet it visā dariet savus lūgumus zināmus Dievam lūgšanās un karstās lūgsnās līdz ar pateicību,+  un Dieva miers,+ kas pārspēj visu sapratni, sargās jūsu sirdi+ un prātu caur Kristu Jēzu.  Beidzot, brāļi, kas vien ir patiess, nozīmīgs*, pareizs*, tīrs, jauks*, uzslavas cienīgs, tikumīgs un slavējams, par to domājiet!+  Ko jūs esat no manis iemācījušies, pieņēmuši un dzirdējuši un esat mani redzējuši darām, to dariet,+ un miera Dievs būs ar jums. 10  Kalpodams Kungam, es bezgala priecājos, ka nu jūs atkal esat sākuši rūpēties par mani.+ Jūs gan arī iepriekš par mani domājāt, bet jums nebija izdevības to apliecināt. 11  Es to nesaku tāpēc, ka ciestu trūkumu, — es esmu iemācījies būt apmierināts* jebkādos apstākļos.+ 12  Es protu iztikt ar mazumiņu+ un protu dzīvot pārpilnībā. Visos apstākļos es esmu iemācījies būt apmierināts: gan būdams paēdis, gan būdams izsalcis, gan tad, kad man ir pārpilnība, gan tad, kad ciešu trūkumu. 13  Es visu spēju, pateicoties tam, kurš man dod spēku.+ 14  Tomēr jūs labi darījāt, ka palīdzējāt man grūtībās. 15  Jūs, filipieši, taču zināt, ka pēc tam, kad jūs pirmo reizi bijāt dzirdējuši labo vēsti un es biju aizgājis no Maķedonijas, neviena draudze, izņemot jūsējo, nesniedza man palīdzību un nesaņēma to no manis,+ 16  bet jūs ne tikai vienreiz, bet pat divreiz atsūtījāt uz Tesaloniku to, kas man bija vajadzīgs. 17  Es nemēģinu izlūgties no jums dāvanas, nē, es vēlos, lai jūs darītu labus darbus, kas jums nestu atlīdzību. 18  Man ir viss nepieciešamais un pat vēl vairāk. Kopš es no Epafrodita+ esmu saņēmis jūsu sūtījumu, gluži kā Dievam pieņemamu upuri, kura smarža ir viņam patīkama,+ man nekā netrūkst. 19  Bet mans Dievs, kas ir dižens savā bagātībā, caur Kristu Jēzu pilnībā apmierinās visas jūsu vajadzības.+ 20  Mūsu Dievam un Tēvam lai ir gods mūžu mūžos! Āmen. 21  Sveiciniet visus svētos, kas ir vienoti ar Kristu Jēzu. Jūs sveicina brāļi, kas ir pie manis. 22  Jūs sveicina visi svētie, bet īpaši tie, kas pieder pie imperatora saimes.+ 23  Lai Kunga Jēzus Kristus labvēlība ir ar jūsu garu!

Zemsvītras piezīmes

Vai ”ir cīnījušās”.
Vai ”piekāpība”.
Vai ”pelnījis nopietnu uzmanību”.
Vai ”kas mudina uz mīlestību”.
Vai ”taisns”.
Vai ”iztikt ar to, kas man ir”.