Filipiešiem 1:1—30

  • Sveiciens (1, 2)

  • Pateicība Dievam; Pāvila lūgšana (3—​11)

  • Labā vēsts izplatās par spīti šķēršļiem (12—​20)

  • ”Alkstu atbrīvoties un būt kopā ar Kristu” (21—​26)

  • ”Dzīvojiet tā, ka jūs darītu godu labajai vēstij” (27—​30)

1  Pāvils un Timotejs, Kristus Jēzus kalpi, visiem svētajiem, kas ir Kristus Jēzus mācekļi Filipos,+ arī draudzes pārraugiem un kalpotājiem.+  Lai Dievs, mūsu Tēvs, un Kungs Jēzus Kristus jums dāvā labvēlību un mieru!  Vienmēr, kad atceros jūs, es pateicos savam Dievam  karstās lūgšanās par jums visiem. Es allaž lūdzu par jums ar prieku,+  jo no pirmās dienas, kopš jūs dzirdējāt labo vēsti, jūs dodat savu ieguldījumu tās izplatīšanā.  Es esmu pārliecināts, ka Dievs, kas jūsu vidū ir iesācis labu darbu, to pabeigs+ līdz Kristus Jēzus dienai.+  Man ir pilnīgs pamats tā domāt par jums visiem, jo jūs esat manā sirdī — jūs, kas, Dieva labestības skubināti,* atbalstāt mani gan manās važās,+ gan tad, kad aizstāvu un likumīgi nostiprinu labo vēsti.+  Dievs ir mans liecinieks, ka es ļoti ilgojos pēc jums visiem, jo mīlu jūs tikpat sirsnīgi kā Kristus Jēzus.  Un es lūdzu Dievu, lai jūsu mīlestība aizvien vairāk un vairāk augtu,+ padziļinoties jūsu zināšanām*+ un izpratnei,+ 10  lai jūs pārliecinātos, kas ir svarīgākais,+ un tā būtu nevainojami un nevienam nekļūtu par klupšanas akmeni+ līdz pat Kristus dienai 11  un lai jūs caur Jēzu Kristu bagātīgi nestu labus* augļus+ Dievam par godu un slavu. 12  Brāļi, es gribu, lai jūs zinātu, ka tas, kas ar mani ir noticis, ir tikai sekmējis labās vēsts izplatīšanos, 13  jo par manām važām,+ kurās esmu iekalts Kristus dēļ, ir kļuvis plaši zināms+ pretoriāņu gvardē* un arī visiem pārējiem. 14  Turklāt lielākā daļa brāļu, Kunga kalpu, mana ieslodzījuma dēļ ir guvuši stiprinājumu un ar vēl lielāku drosmi bezbailīgi vēsta Dieva vārdus. 15  Daži gan sludina par Kristu, skaudības un sāncensības dzīti, bet citi — labu motīvu dēļ. 16  Pēdējie sludina par Kristu aiz mīlestības, jo zina, ka man ir uzdots aizstāvēt labo vēsti,+ 17  turpretī pirmie to dara nevis ar tīriem nolūkiem, bet meklēdami strīdus un cerēdami man šeit, ieslodzījumā, sagādāt ciešanas. 18  Un kāds tad ir iznākums? Tikai tāds, ka jebkurā gadījumā — vai nu ar slēptiem nolūkiem, vai ar tīru sirdi — tiek sludināts par Kristu, un par to es priecājos. Un es priecāšos arī turpmāk, 19  jo zinu, ka ar jūsu karstajām lūgšanām+ un Jēzus Kristus gara atbalstu+ tas man sagādās glābšanu. 20  Es ilgojos un ceru, ka man nekādā ziņā nebūs jākaunas, bet ka es varēšu runāt pilnīgi droši, lai tāpat kā vienmēr caur mani* tiktu slavēts Kristus, vai es dzīvoju, vai mirstu.+ 21  Ja dzīvoju, es dzīvoju Kristum,+ un, ja mirstu — tas man ir ieguvums.+ 22  Bet, ja es arī turpmāk dzīvošu miesā, tad savā darbā paveikšu vēl vairāk, taču es nevaru pateikt, ko pats izvēlētos. 23  Mani rauj uz abām pusēm, jo es alkstu atbrīvoties un būt kopā ar Kristu+ — un tas noteikti ir daudz labāk —,+ 24  tomēr jums būs noderīgāk, ja es palikšu miesā. 25  Būdams par to pārliecināts, es zinu, ka palikšu un būšu kopā ar jums visiem, lai sekmētu jūsu izaugsmi un vairotu prieku, ko jums dod ticība, 26  un lai jūs kā Kristus Jēzus sekotāji līksmotu manis dēļ, kad atkal jūs apmeklēšu. 27  Tikai dzīvojiet tā, ka jūs darītu godu* labajai vēstij par Kristu,+ lai neatkarīgi no tā, vai es ieradīšos pie jums vai ne, es par jums dzirdētu, ka jūs esat nelokāmi un vienprātīgi*, vienoti+ cīnīdamies par ticību labajai vēstij 28  un it nemaz nebaidīdamies no pretiniekiem. Viņiem tas ir pierādījums, ka viņi ies bojā,+ bet jums — ka jūs tiksiet izglābti,+ un tas nāk no Dieva. 29  Jums ir dāvāts gods ne vien ticēt Kristum, bet arī ciest viņa dēļ,+ 30  jo jums jāpieredz tāda pati cīņa, kādu jūs redzējāt izcīnām mani+ un kādu, kā jūs dzirdat, es joprojām izcīnu.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”dalīdamies ar mani Dieva augstsirdīgajā labestībā”.
Vai ”precīzajām zināšanām”.
Vai ”taisnīgus”.
Romas imperatora miesassardze.
Burt. ”manā miesā”.
Vai ”dzīvojiet tā, kā pilsoņiem pienākas, un dariet godu”.
Vai ”stingri stāvat vienā garā”.