Efesiešiem 6:1—24

6  Bērni, paklausiet saviem vecākiem,+ kā grib Kungs,* jo tā darīt ir pareizi.  ”Godā savu tēvu un māti!”+ — tas ir pirmais bauslis, kam līdzi nāk solījums:  ”Lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvotu uz zemes.”  Tēvi, nekaitiniet savus bērnus,+ bet gādājiet par tiem, tos audzinot+ un pamācot tā, kā grib Jehova*.+  Kalpi, paklausiet saviem kungiem uz zemes+ tāpat kā Kristum — ar cieņu un bijību, no tīras sirds,  ne tikai acu priekšā kā tādi, kas grib izpatikt cilvēkiem,+ bet kā Kristus kalpi, ar visu sirdi un dvēseli* pildīdami Dieva gribu.+  Kalpojiet labprāt, it kā Jehovam,+ nevis cilvēkiem,  jo jūs zināt, ka Jehova ikvienam, vai tas būtu vergs vai brīvais, atlīdzinās par labo, ko tas darījis.+  Arī jūs, kungi, tāpat izturieties pret saviem vergiem, nedraudiet viņiem, jo jūs zināt, ka gan viņiem, gan jums ir Kungs debesīs,+ un viņa acīs cilvēka stāvoklim nav nozīmes. 10  Visbeidzot, kļūstiet stipri+ Kunga varenajā spēkā! 11  Tērpieties pilnā apbruņojumā,+ ko dod Dievs, lai jūs spētu stāties pretī Velna viltībām, 12  jo mums jācīnās+ nevis pret miesu un asinīm, bet pret valdībām un varām, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem, pret ļaunajiem garīgajiem spēkiem+ debesīs. 13  Tāpēc ņemiet pilnu apbruņojumu, ko dod Dievs,+ lai dienā, kad jums uzbruks,* jūs spētu tiem pretoties un, izdarījuši visu, kā nākas, paliktu nelokāmi. 14  Tad nu stāviet stingri, apjozušies ar patiesības jostu,+ aplikuši taisnības bruņas+ 15  un apāvuši kājas ar gatavību sludināt labo vēsti par mieru.+ 16  Satveriet arī lielo ticības vairogu,+ ar ko jūs varēsiet apdzēst visas ļaunā* degošās bultas.+ 17  Tāpat paņemiet glābšanas bruņucepuri+ un gara zobenu, tas ir, Dieva vārdus,+ 18  un garā lūdziet Dievu+ katrā piemērotā brīdī, vērsdamies pie viņa ar dažādām lūgšanām+ un karstiem lūgumiem. Tādēļ jums pastāvīgi jāpaliek nomodā, karsti lūdzot par visiem svētajiem. 19  Lūdziet arī par mani, lai tad, kad es runāšu, man tiktu doti īstie vārdi un es spētu droši stāstīt citiem labās vēsts dievišķo noslēpumu+ 20  un lai es, būdams tās važās kaltais vēstnieks,+ sludinātu šo vēsti bezbailīgi, kā man pienākas. 21  Bet par to, kā man klājas un ko es daru, jums pastāstīs Tihiks,+ mūsu mīļais brālis un uzticamais Kunga kalpotājs.+ 22  Es viņu sūtu pie jums tādēļ, lai viņš jums aiznestu ziņas par mums un jūs mierinātu. 23  Lai Dievs, mūsu Tēvs, un Kungs Jēzus Kristus brāļiem dāvā mieru un mīlestību līdz ar ticību. 24  Lai Dieva labvēlība ir ar visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Kristu ar neiznīcīgu mīlestību.

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”Kungā”.
Burt. ”ļaunajā dienā”.
Vai ”Sātana”.