Efesiešiem 5:1—33

  • Runai un uzvedībai jābūt tīrai (1—​5)

  • ”Dzīvojiet kā gaismas bērni” (6—​14)

  • ”Topiet gara pilni” (15—​20)

    • ”Pēc iespējas labāk izmantojiet laiku” (16)

  • Padomi vīriem un sievām (21—​33)

5  Tāpēc līdzinieties Dievam,+ būdami viņa mīļie bērni,  un dzīvojiet mīlestībā,+ tāpat kā Kristus, kas mūs* ir mīlējis+ un atdevis sevi mūsu* labā par ziedojumu un upuri, kura smarža ir patīkama Dievam.+  Lai netiklība*, visāda netīrība un alkatība jūsu starpā netiek pat pieminēta,+ kā tas svētajiem pieklājas,+  tāpat apkaunojoša uzvedība, muļķīgas runas un rupji joki+ — tas viss ir nepiedienīgi. Labāk pateicieties Dievam!+  Jo jūs zināt un labi saprotat, ka nevienam, kas ir netikls*,+ netīrs vai alkatīgs,+ — tas ir, nevienam elku kalpam — nav mantojuma Kristus un Dieva valstībā.+  Lai neviens jūs nemaldina ar tukšiem vārdiem, jo šādu lietu dēļ pār nepaklausīgajiem nāk Dieva dusmas.  Tāpēc lai jums nav nekā kopīga ar viņiem.  Reiz jūs bijāt tumsā, bet tagad esat gaismā,+ jo piederat Kungam.+ Dzīvojiet kā gaismas bērni,  jo gaismas auglis ir viss, kas labs, taisnīgs un patiess.+ 10  Vienmēr pārliecinieties, kas ir patīkams+ Kungam, 11  un vairs nepiedalieties neauglīgajos tumsas darbos,+ bet atmaskojiet tos, 12  jo to, ko viņi slepenībā dara, ir kauns pat pieminēt. 13  Viss tiek atmaskots, kad to ceļ gaismā, jo viss, kas tiek celts gaismā, atklājas tāds, kāds tas ir. 14  Tāpēc ir teikts: ”Mosties, gulošais, un celies no mirušajiem,+ un tevi apspīdēs Kristus gaisma!”+ 15  Tad nu uzmanīgi raugieties, lai jūs dzīvotu nevis kā negudri, bet kā gudri, 16  un pēc iespējas labāk izmantojiet laiku*,+ jo šīs dienas ir ļaunas. 17  Tāpēc neesiet nesaprātīgi, bet centieties izprast, kāda ir Jehovas* griba.+ 18  Un nepiedzerieties*,+ jo tas noved pie trakulīgas uzdzīves, bet topiet gara pilni. 19  Stipriniet cits citu* ar psalmiem, slavas dziesmām Dievam un garīgām dziesmām, no sirds* dziedādami+ un spēlēdami+ Jehovam,+ 20  vienmēr pateikdamies+ par visu Dievam un Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā.+ 21  Pakļaujieties cits citam+ bijībā pret Kristu. 22  Sievas lai pakļaujas saviem vīriem+ kā Kungam, 23  jo vīrs ir sievas galva,+ tāpat kā Kristus ir draudzes galva,+ savas miesas* glābējs. 24  Kā draudze pakļaujas Kristum, tā arī sievām it visā jāpakļaujas saviem vīriem. 25  Vīri, mīliet savas sievas,+ tāpat kā Kristus ir mīlējis draudzi un atdevis sevi par to,+ 26  lai to darītu svētu un attīrītu, mazgājot Dieva vārdu ūdenī,+ 27  tā ka draudze varētu nostāties viņa priekšā visā savā krāšņumā, bez traipa, grumbas vai cita trūkuma+ — svēta un bez vainas.+ 28  Tā arī vīriem jāmīl savas sievas kā sava miesa. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu, 29  jo neviens taču neienīst pats savu miesu, bet gan to sargā* un lolo, tāpat kā Kristus draudzi, 30  jo mēs esam viņa miesas locekļi.+ 31  ”Tāpēc vīrietis atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un viņi abi būs viena miesa*.”+ 32  Šis dievišķais noslēpums+ ir liels — es runāju par Kristu un draudzi.+ 33  Bet ikviens no jums lai mīl savu sievu+ kā sevi pašu, savukārt sieva lai dziļi ciena vīru.+

Zemsvītras piezīmes

Vai, iesp., ”jūs”.
Vai, iesp., ”jūsu”.
Sk. ”netiklība” skaidrojošajā vārdnīcā.
”Pēc iespējas labāk izmantojiet laiku”. Vai ”izbrīvējiet (burt. ”izpērciet”) laiku”.
Burt. ”nepiedzerieties vīna”.
Vai, iesp., ”sevi”.
Vai ”savā sirdī”.
T.i., draudzes.
Burt. ”baro”.
Vai ”viens vesels”.