1. Timotejam 6:1—21

  • Kalpiem jāciena savi saimnieki (1, 2)

  • Aplamas mācības un mantkārība (3—​10)

  • ”Cīnies labo ticības cīņu” (11—​16)

  • ”Bagāti krietnos darbos” (17—​19)

  • ”Sargā to, kas tev ir uzticēts” (20, 21)

6  Lai visi, kas ir vergi, dziļi ciena savus saimniekus,+ lai Dieva vārds* un mācība netiktu zaimoti.+  Vergi, kam ir ticīgi saimnieki, nedrīkst izturēties pret tiem ar necieņu tāpēc, ka tie ir brāļi. Lai viņi kalpo saviem saimniekiem vēl jo labprātāk, jo tie, kuru labā viņi cītīgi strādā, ir viņu mīļie ticības biedri. Māci to visu un mudini uz to.  Ja kāds māca kaut ko citu un nepiekrīt mūsu Kunga Jēzus Kristus veselīgajiem* vārdiem+ un mācībai, kas saskan ar dievbijību,+  tad viņš ir uzpūties, nenieka nesajēdz+ un ir kā apsēsts ar strīdēšanos un ķildošanos par vārdiem.+ No tā ceļas skaudība, nesaskaņas, apmelošana*, nelāgas aizdomas  un kašķēšanās par niekiem, kurai nemitīgi nododas cilvēki, kam ir samaitāts prāts+ un kas vairs nesaprot patiesību un uzskata dievbijību par līdzekli personiska labuma gūšanai.+  Protams, dievbijība var dot lielu ieguvumu,+ ja esam pieticīgi*.  Mēs taču pasaulē neko neesam ienesuši un nevaram arī neko no tās iznest,+  tāpēc, ja mums ir uzturs un apģērbs*, būsim ar to apmierināti.+  Turpretī tie, kas grib kļūt bagāti, krīt kārdinājumā un slazdā+ un padodas daudzām bezjēdzīgām un kaitīgām iegribām, kas grūž cilvēkus postā un iznīcībā,+ 10  jo mantkārība ir visa ļaunuma sakne, un, tai ļaujoties, daži ir novērsušies no ticības un nodarījuši sev daudz sāpju*.+ 11  Bet tu, Dieva cilvēk, bēdz no tā visa. Tiecies pēc taisnības, dievbijības, ticības, mīlestības, izturības un lēnprātības*.+ 12  Cīnies labo ticības cīņu, cieši satver mūžīgo dzīvi, kurai tu tiki aicināts un par kuru tu esi teicami sludinājis, daudziem lieciniekiem dzirdot. 13  Dieva priekšā, kas visu uztur dzīvu, un Kristus Jēzus priekšā, kas ir devis teicamu liecību Poncijam Pilātam,+ es tev lieku 14  ievērot šos norādījumus un palikt neaptraipītam un nevainojamam, līdz parādīsies mūsu Kungs Jēzus Kristus.+ 15  Viņš, laimīgais un vienīgais Valdītājs, atklāsies noteiktajā laikā — viņš ir ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs,+ 16  kas vienīgais ir nemirstīgs,+ kas mājo nepieejamā gaismā+ un ko neviens cilvēks nav redzējis un nevar redzēt.+ Viņam lai ir gods un varenība mūžīgi! Āmen. 17  Tos, kas ir bagāti šajā pasaulē*, pamāci nebūt augstprātīgiem un paļauties nevis uz nedrošo bagātību,+ bet gan uz Dievu, kurš bagātīgi dod visu, kas mums sagādā prieku.+ 18  Mudini viņus darīt labu, būt bagātiem krietnos darbos, būt devīgiem un gataviem dalīties ar citiem,+ 19  lai tā viņi krātu sev drošu mantu — labu pamatu nākotnei+ — un cieši satvertu īsto dzīvi.+ 20  Timotej, sargā to, kas tev ir uzticēts,+ un izvairies no tukšām, bezdievīgām runām, kā arī no pretrunīgiem maldiem, ko aplami dēvē par zināšanām.+ 21  Izrādīdamies ar tādām zināšanām, daži ir novērsušies no ticības. Lai Dieva labvēlība ir ar jums!

Zemsvītras piezīmes

Vai ”personvārds”. Gr. onoma.
Vai ”vērtīgajiem; patiesajiem”.
Vai ”apvainojumi”.
Vai ”apmierināti ar to, kas mums ir”.
Vai, iesp., ”pajumte”. Burt. ”apsegs; aizsegs”.
Burt. ”sadurstījuši sevi ar daudzām sāpēm”.
Vai ”pazemības; miermīlības”.
Vai ”tagadējā laikmetā”. Sk. ”laikmets” skaidrojošajā vārdnīcā.