Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

NUMURA TĒMA

Vai kāds zina, kas gaidāms nākotnē?

Vai kāds zina, kas gaidāms nākotnē?

Mēs visi domājam par nākotni. Kas notiks ar mums un mūsu tuviniekiem? Vai mūsu bērni dzīvos labākā pasaulē? Vai zemeslode neies bojā kādā katastrofā? Ko es tagad varu darīt, lai nākotnē dzīvotu labāk? Ir dabiski, ka mums nāk prātā šādi jautājumi, jo mēs ilgojamies pēc drošības, stabilitātes un noteiktības. Ja mēs zinātu, kas notiks nākotnē, mēs varētu tam noskaņoties un sagatavoties arī praktiskā ziņā.

Kas tad mūs gaida nākotnē? Vai kādam tas ir zināms? Tiem, kas cenšas izdibināt nākotni, reizēm tas izdodas, bet ļoti bieži viņi cieš neveiksmi. Bet par Dievu ir teikts, ka viņš spēj precīzi paredzēt nākotnes notikumus. Bībelē var lasīt šādus Dieva vārdus: ”Es no iesākuma pasludināju gala iznākumu, kopš laika gala to, kas vēl nebija noticis.” (Jesajas 46:10.) Vai viņa paredzējumiem var uzticēties?

CIK PRECĪZI IR DIEVA PAREDZĒJUMI

Kāpēc būtu jāinteresējas par to, cik daudzi no senatnē izteiktajiem Dieva pravietojumiem ir piepildījušies? Minēsim piemēru. Ja kāds sinoptiķis daudzu gadu garumā katru dienu nekļūdīgi būtu prognozējis laikapstākļus, jūs droši vien uzticētos tam, ko viņš saka par laiku nākamajā dienā. Tāpat, ja jūs zinātu, ka Dievs jau agrāk ir precīzi paredzējis konkrētus notikumus, jūs noteikti interesētu, ko viņš saka par nākotni.

Atjaunots mūris Nīnives drupās

LIELAS PILSĒTAS NOPOSTĪŠANA.

Būtu ļoti iespaidīgi, ja kādam izdotos precīzi paredzēt, ka drīzumā tiks nopostīta varena pilsēta, kas ir pastāvējusi jau daudzus gadsimtus. Bet tieši to Dievs pavēstīja ar sava pravieša starpniecību, paredzēdams Nīnives iznīcināšanu. (Cefanjas 2:13—15.) Ko saka vēsturnieki? Septītajā gadsimtā pirms mūsu ēras, acīmredzot kādus 15 gadus pēc šī pravietojuma izteikšanas, babilonieši un mēdieši uzbruka Nīnivei un to iekaroja. Turklāt Dievs jau iepriekš bija norādījis, ka Nīnive kļūs par ”neauglīgu kailatni, kas būs izkaltusi kā tuksnesis”. Un tā arī notika. Kaut arī šī pilsēta kopā ar priekšpilsētām aizņēma vairāk nekā 500 kvadrātkilometru lielu platību, iekarotāji to nesaudzēja un neizmantoja savās interesēs, kas būtu bijis loģiski, — viņi to pilnībā nopostīja. Vai kāds politiskais analītiķis būtu spējis tik nekļūdīgi paredzēt šādu notikumu attīstību?

VALDNIEKA SPOŽIE PANĀKUMI UN GALS.

Kurš gan uzdrošinātos vairāk nekā 200 gadu iepriekš paziņot, ka kāds valdnieks iekaros lielu impēriju un ka viņa paša lielvalsts vēlāk tiks sadalīta četrās daļās? Ja šāds neparasts pravietojums piepildītos, tad tas, kurš to būtu izteicis, kļūtu slavens. Dieva pārstāvis Daniēls pravietoja, ka Grieķija ātri sakaus Mēdijas un Persijas impēriju, un piebilda, ka tad, kad uzvarām vainagotais Grieķijas valdnieks būs ”visstiprāks savā spēkā”, viņš ”nolūzīs”, tas ir, viņa valdīšanai pienāks gals. Daniēls rakstīja: ”Četras valstis izveidosies no viņa tautas, bet ne ar tādu varu un spēku, kāds viņam bija.” (Daniēla 8:5—8, 20—22.) Vairāk nekā 200 gadu pēc tam par Grieķijas valdnieku kļuva Maķedonijas Aleksandrs. Tieši kā bija pravietots, viņš sakāva Mēdijas un Persijas impēriju un paplašināja savas valsts robežas līdz pat Indas upei, kas atrodas mūsdienu Pakistānas teritorijā. 32 gadu vecumā viņš pēkšņi nomira, un galu galā milzīgo impēriju savā starpā sadalīja četri viņa karavadoņi, gluži kā bija rakstījis Daniēls. Vai šis precīzais pravietojums neliecina, ka Daniēls bija saņēmis informāciju no augstāka avota?

Bībeles pravieši ar apbrīnojamu precizitāti paredzēja Babilonas iekarošanu

LIELVALSTS KRIŠANA.

Būtu apbrīnojami, ja kāds varētu nosaukt varenas lielvalsts iekarotāja vārdu vēl ilgi pirms tā dzimšanas un pat pieminēt, cik neparastu stratēģiju tas izmantos. Dievs darīja zināmu, ka šis karavadonis būs cilvēks, vārdā Kīrs, un tas atbrīvos no gūsta ebrejus un atbalstīs viņu svētā tempļa atjaunošanu. Dievs arī paredzēja, ka Kīrs ”straumes padarīs sausas” un ka pilsētas vārti būs atstāti vaļā, tā atvieglojot pilsētas iekarošanu. (Jesajas 44:27—45:2.) Vai daudzās pravietojuma detaļas piepildījās? Vēsturnieki apstiprina, ka Kīrs patiešām iekaroja Babilonijas galvaspilsētu Babilonu un tā šī impērija krita. Kīrs izmantoja ģeniālu stratēģiju: viņš novadīja sāņus upes ūdeņus, kas sargāja Babilonu, un tādā veidā ”straumes padarīja sausas”. Turklāt Kīra karaspēks iegāja pilsētā pa vārtiem, kas bija atstāti vaļā. Vēlāk Kīrs atbrīvoja no gūsta ebrejus un oficiāli atļāva tiem Jeruzālemē atjaunot templi. Tas bija pārsteidzoši, jo Kīrs nepielūdza ebreju Dievu. (Ezras 1:1—3.) Kurš, izņemot Dievu, būtu varējis paredzēt šādas vēsturisku notikumu detaļas?

Tie ir tikai trīs piemēri, kas parāda, ka Dievs spēj paredzēt nākotni, bet tādu piemēru ir ļoti daudz. Senatnē ebreju vadītājs Jozua, uzrunādams tautu, minēja faktu, kas visai tautai bija labi zināms: ”Nav palicis nepiepildīts neviens no visiem tiem labajiem vārdiem, ko Tas Kungs jums ir runājis; nē, visi tie ir jums īstenojušies, neviens nav palicis nepiepildījies.” (Jozuas 23:1, 2, 14, LB-65r.) Jozuas tautieši nevarēja noliegt, ka visi viņiem dotie Dieva solījumi un pravietojumi ir piepildījušies. Bet kā Dievs var paredzēt nākotni? Dievam ir pavisam citas iespējas nekā cilvēkiem. To ir svarīgi apzināties, jo Dievs ir izteicis dažus iespaidīgus pravietojumus par tuvāko nākotni, un šo pravietojumu piepildīšanās ietekmēs ikvienu cilvēku.

KĀ ATŠĶIRAS DIEVA PRAVIETOJUMI UN CILVĒKU PAREDZĒJUMI

Cilvēku paredzējumi bieži vien ir balstīti uz zinātniskiem pētījumiem, zināmo faktu un tendenču analīzi vai uz šķietamām pārdabiskām atklāsmēm. Pēc paredzējumu izteikšanas cilvēki var tikai gaidīt un skatīties, kas notiks. (Salamana Pamācības 27:1.)

Atšķirībā no cilvēkiem Dievs zina absolūti visus faktus. Viņš pilnībā izprot cilvēku dabu un noslieces. Tāpēc, ja vien viņš to vēlas, viņš var precīzi pateikt, kā rīkosies atsevišķi cilvēki un pat veselas tautas. Bet Dievs spēj vēl kaut ko. Viņš var mainīt apstākļus un vadīt notikumu gaitu, lai piepildītos tas, ko viņš ir teicis. Dievs ir sacījis: ”Tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, ..tam.. jāizpilda savs uzdevums.” (Jesajas 55:11.) Tātad daļa Dieva paredzējumu būtībā ir paziņojumi. Viņš rūpējas par to, lai viss viņa teiktais noteikti piepildītos.

MŪSU NĀKOTNE

Vai pastāv uzticami paredzējumi par to, kas nākotnē gaida mūs un mūsu tuviniekus? Ja jūs jau iepriekš zinātu, ka apvidum, kurā jūs dzīvojat, tuvojas vētra, jūs varētu veikt drošības pasākumus. Līdzīgi jums var palīdzēt zināšanas par Bībeles pravietojumiem. Dievs ir pavēstījis, ka drīz visā pasaulē notiks milzīgas pārmaiņas (skat. ” Ko Dievs ir darījis zināmu par nākotni”). Nākotne, ko viņš ir paredzējis, ļoti atšķiras no tā, ko prognozē dažādi ”eksperti”.

Varētu teikt, ka cilvēces nākotne lielos vilcienos ir izplānota. Tā ir jau uzrakstīta, un mēs varam iepriekš zināt, kas notiks. Dievs ir paziņojis: ”Es no iesākuma pasludināju gala iznākumu.. Es nosaku: ”Mans lēmums piepildīsies! Es īstenošu visu, kas Man patīk!”” (Jesajas 46:10.) Jums un jūsu tuviniekiem var būt brīnišķīga nākotne. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kas Bībelē teikts par nākotnē gaidāmajiem notikumiem, vērsieties pie Jehovas lieciniekiem. Viņi nav gaišreģi, un viņi neapgalvo, ka viņiem piemistu īpaša spēja pareģot un ka viņi saņemtu atklāsmes no augšas. Jehovas liecinieki rūpīgi pētī Bībeli, kurā ikviens var uzzināt, ko labu Dievs ir paredzējis cilvēcei.