Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Kas nosaka cilvēka nākotni?

Kas nosaka cilvēka nākotni?

Daudzi tic, ka viņu dzīvi nosaka pārdabiski spēki. Tāpēc viņi ievēro noteiktas paražas un rituālus un cer, ka tas viņiem nesīs veiksmi.

KAM DAUDZI TIC

ASTROLOĢIJA. Astroloģija balstās uz pieņēmumu, ka cilvēka nākotni nosaka debess ķermeņu stāvoklis viņa dzimšanas brīdī. Tāpēc daudzi seko līdzi horoskopiem, lai uzzinātu, kas viņus sagaida, kā izvairīties no draudošas nelaimes vai kādus lēmumus pieņemt.

FENŠUI. Pēc citu domām, lai gūtu sekmes dzīvē, ir jānodrošina līdzsvars starp vidi, kurā viņi uzturas, un spēkiem dabā. Lo Vins, kas dzīvo Honkongā, stāstīja: ”Fenšui skolotājs man ieteica, lai es savā veikalā noteiktā vietā nolieku īpašu kristālu, — tas man ļaušot nopelnīt vairāk naudas.”

SENČU KULTS. Tāpat pastāv uzskats, ka aizsardzību un svētību nodrošina senču kults vai dažādu dievību pielūgsme. ”Es ticēju, ka, godinot savus senčus, es sev un saviem bērniem nodrošinu labāku dzīvi tagad un nākotnē,” teica vjetnamiete, vārdā Vana.

REINKARNĀCIJA. Šīs mācības piekritēji uzskata, ka pašreizējā dzīve ir tikai kārtējā epizode nebeidzamā piedzimšanas, dzīves, nāves un atdzimšanas ciklā un ka labo vai slikto, kas ar cilvēku notiek, viņš ir nopelnījis iepriekšējā dzīvē.

Lai arī daudzu skatījumā šādas mācības un paražas nav nekas vairāk kā māņticība, viņi varbūt interesējas par hiromantiju, horoskopiem, taro kārtīm un tamlīdzīgām lietām, jo pieļauj iespēju, ka tādā veidā varētu uzzināt kaut ko par savu nākotni.

KĀDS IR REZULTĀTS

Vai šādas mācības un paražas uzlabo dzīvi un garantē drošu nākotni?

Lūk, ko pieredzēja Hau, kas dzīvo Vjetnamā. Viņa dzīvē svarīgu vietu ieņēma astroloģija, fenšui un senču kults. Vai tas viņam nodrošināja sekmes? Viņš atzina: ”Mans uzņēmums bankrotēja, es ieslīgu parādos, un mani nomāca nesaskaņas ģimenē. Es jutos sagrauts.”

Arī taivānietis Cjumins ticēja astroloģijai, reinkarnācijai, liktenim un fenšui un godināja senčus. Bet, iedziļinājies šajās mācībās un rituālos, viņš secināja: ”Es sapratu, ka šīs mācības ir neskaidras un pretrunīgas. Tāpat es redzēju, ka astroloģiskie paredzējumi bieži nepiepildās. Savukārt, domādams par reinkarnācijas mācību, es spriedu: ja mēs nevaram atcerēties iepriekšējo dzīvi, kā lai mēs maināmies un rīkojamies labāk nākamajā dzīvē?”

”Es sapratu, ka šīs mācības ir neskaidras un pretrunīgas.” (CJUMINS, TAIVĀNA.)

Daudzi, tāpat kā Hau un Cjumins, ir nonākuši pie secinājuma, ka nākotni nenosaka liktenis, debess ķermeņu stāvoklis, senči vai pārdzimšana. Vai tas nozīmē, ka mums nav nekādas varas pār savu nākotni?

Daudzi uzskata, ka labāku nākotni nodrošina augsta izglītība un materiāla labklājība. Kā dzīve mēdz izvērsties tiem, kas pie šī uzskata turas?

^ 16. rk. Šie vārdi ir pierakstīti Bībelē, Galatiešiem 6:7. Līdzīga atziņa ir ietverta vairākos austrumnieku sakāmvārdos, piemēram: ”Sēsi melones — izaugs melones; sēsi pupas — izaugs pupas.”