Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Ko Dieva valstība paveiks?

Ko Dieva valstība paveiks?

Jēzus mācīja savus sekotājus lūgt par to, lai nāk Dieva valstība. Viņš zināja, ka nelaimes, kas notiek uz zemes, nav saskaņā ar Dieva gribu un ka Dieva valstība ir vienīgā valdība, kas tās novērsīs. Ko Dieva valstība paveiks?

KO DIEVA VALSTĪBA JAU IR IZDARĪJUSI

Iepriekšējā rakstā bija apskatīta zīme, par ko runāja Jēzus. Šī zīme ir labi saskatāms pierādījums, ka Dieva valstība, kuras ķēniņš ir Jēzus Kristus, ir nodibināta debesīs.

Bībelē teikts, ka tad, kad Jēzus sāka valdīt valstībā, viņš padzina no debesīm Sātanu un dēmonus. Šīs ļaunās garīgās būtnes tagad var darboties tikai uz zemes, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc kopš 1914. gada situācija ir tā pasliktinājusies. (Atklāsmes 12:7, 9.)

Par spīti tam, ka apstākļi pasaulē kļūst arvien sliktāki, Dieva valstības ķēniņš Jēzus daudz ko ir darījis, lai palīdzētu cilvēkiem. Visā pasaulē ikvienam tiek piedāvāts apgūt zināšanas no Bībeles, kā Jēzus bija paredzējis, un daudzi uzzina Bībeles principus un liek tos lietā savā dzīvē. (Jesajas 2:2—4.) Miljoniem cilvēku ir iemācījušies līdzsvaroti raudzīties uz darbu, uzlabojuši attiecības ģimenē un sapratuši, kā izmantot materiālas vērtības, bet nekļūt par to vergiem. Zināšanas, ko šie cilvēki apgūst, noder viņiem jau tagad, un viņi mācās dzīvot tā, lai būtu Dievam tīkami viņa valstības pavalstnieki.

KO DIEVA VALSTĪBA VĒL PAVEIKS

Kaut gan Jēzus jau valda debesīs, vara uz zemes joprojām pieder cilvēkiem. Taču Dievs Jēzum ir devis norādījumu: ”Valdi savu ienaidnieku vidū!” (Psalms 110:2.) Drīz Jēzus iznīcinās visus, kas viņam pretojas, un sagādās atvieglojumu tiem, kas ir gatavi paklausīt Dievam.

Tajā laikā Dieva valstība rīkosies. Tālāk ir minēts, ko tā panāks.

  • Likvidēs viltus reliģiju. Vairs nebūs reliģiju, kas māca melus par Dievu un apgrūtina cilvēkiem dzīvi. Bībelē viltus reliģija ir attēlota kā netikle. Tās iznīcināšana daudzus pārsteigs nesagatavotus. (Atklāsmes 17:15, 16.)

  • Pieliks punktu cilvēku valdīšanai. Dieva valstība panāks, ka vairs nepastāvēs cilvēku veidotas varas struktūras. (Atklāsmes 19:15, 17, 18.)

  • Iznīcinās ļaunos cilvēkus. Kas notiks ar tiem, kuri negrasās atteikties no saviem ļaunajiem darbiem un nevēlas pakļauties Dievam? ”Bezdievīgie no zemes tiks izdeldēti,” teikts Bībelē. (Salamana Pamācības 2:22.)

  • Darīs galu Sātanam un dēmoniem. Sātans un dēmoni ”vairs nevarēs maldināt tautas”. (Atklāsmes 20:3, 10.)

Kā šie notikumi ietekmēs cilvēkus, kas labprāt pakļausies Dieva valstībai?

KO DIEVA VALSTĪBA IZDARĪS CILVĒKU LABĀ

Būdams ķēniņš debesīs, Jēzus paveiks daudz vairāk, nekā jebkad spētu paveikt kāds valdnieks uz zemes. Viņam palīdzēs 144 tūkstoši līdzvaldnieku, kas ir izraudzīti no cilvēku vidus. (Atklāsmes 5:9, 10; 14:1, 3.) Jēzus parūpēsies, lai uz zemes tiktu pildīta Dieva griba. Ko Dieva valstība izdarīs zemes iedzīvotāju labā?

  • Novērsīs slimības un nāvi. ”Neviens iedzīvotājs nesacīs: es ciešu”, un ”nāves vairs nebūs”. (Jesajas 33:24; Atklāsmes 21:4.)

  • Panāks patiesu mieru un drošību. ”Liels būs tavu dēlu miers”, un ”tie ikviens sēdēs un dzīvos bez bailēm zem sava vīna un vīģes koka, jo nebūs neviena, kas tiem iedvestu bailes”. (Jesajas 54:13; Mihas 4:4.)

  • Sagādās visiem patīkamu darbu. ”Mani izredzētie izmantos paši to, ko viņu rokas veikušas. Viņi nedarbosies un nepūlēsies velti.” (Jesajas 65:22, 23.)

  • Atrisinās piesārņojuma problēmu. ”Priecāsies tuksnesis un izkaltusī nora, klajums līksmos un ziedēs kā puķu lauks!” (Jesajas 35:1.)

  • Mācīs cilvēkiem, kas viņiem jādara, lai dzīvotu mūžīgi. ”Mūžīgā dzīvība ir tā, ka viņi iepazīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, — Jēzu Kristu.” (Jāņa 17:3.)

Dievs vēlas, lai jūs pieredzētu šo brīnišķīgo laiku. (Jesajas 48:18.) Nākamajā rakstā stāstīts, kā jums jārīkojas, lai tāda būtu arī jūsu nākotne.