Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Patiesība par nākotni

Patiesība par nākotni

Vai jums ir gadījies domāt par to, kas ir gaidāms nākotnē? Kā izriet no Bībeles, drīzumā risināsies nozīmīgi notikumi, kas ietekmēs visus cilvēkus uz zemes.

Jēzus paskaidroja, kā mēs varēsim ”zināt, ka Dieva valstība ir tuvu”. (Lūkas 21:31.) Viņš paredzēja lielus karus, spēcīgas zemestrīces, sērgas un badu — tam visam mēs tagad esam liecinieki. (Lūkas 21:10—17.)

Bībelē runāts arī par to, ka cilvēku valdīšanas ”pēdējās dienas” varēs pazīt pēc tā, cik nosodāma būs daudzu rīcība. Par to var lasīt 2. vēstulē Timotejam, 3. nodaļas pirmajos piecos pantos. Redzot cilvēkos tur minētās īpašības un saskaroties ar tur aprakstīto rīcību, jūs droši vien piekritīsiet, ka šis Bībeles pravietojums precīzi atbilst mūsdienu notikumiem.

Ko no tā visa var secināt? Tuvojas laiks, kad Dieva valstība ieviesīs lielas pārmaiņas, kas būtiski uzlabos dzīvi uz zemes. (Lūkas 21:36.) Bībelē Dievs apsola, ka zemi un cilvēkus, kas uz tās dzīvos, gaida kaut kas labs. Tālāk ir minēti vairāki piemēri.

LABA VALDĪŠANA

”Viņam [Jēzum] tad tika piešķirta vara, godība un valdīšana, tā ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas; viņa vara ir mūžīga, viņa ķēniņa valsti neviens nekad nevar iznīcināt.” (DANIĒLA 7:14.)

Ko tas nozīmē: jūs varat dzīvot izcilas pasaules mēroga valdības pakļautībā. To ir izveidojis Dievs, un tās ķēniņš ir viņa Dēls.

LABA VESELĪBA

”Neviens iedzīvotājs nesacīs: es ciešu.” (JESAJAS 33:24.)

Ko tas nozīmē: jūs nekad neslimosiet un nezaudēsiet darbaspējas; jūs varēsiet dzīvot un nekad nemirt.

PILNĪGS MIERS

Dievs ”liek kariem mitēties visā pasaulē”. (PSALMS 46:10.)

Ko tas nozīmē: vairs nepastāvēs kara draudi un nebūs ciešanu, ko tas izraisa.

UZ ZEMES DZĪVOS TIKAI LABI CILVĒKI

”Bezdievīgā vairs nebūs. [..] Bet lēnprātīgie iemantos zemi.” (PSALMS 37:10, 11.)

Ko tas nozīmē: vairs nebūs ļaunu cilvēku; būs tikai tie, kas vēlas paklausīt Dievam.

VISA ZEME BŪS KĻUVUSI PAR PARADĪZI

”Kad viņi uzcels namus, tad viņi tur arī dzīvos; kad viņi stādīs vīnadārzus, tad viņi arī ēdīs to augļus.” (JESAJAS 65:21, 22.)

Ko tas nozīmē: visa zeme būs ārkārtīgi skaista. Dievs atbildēs uz lūgšanu par to, lai viņa griba notiek ”uz zemes”. (Mateja 6:10.)