Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Vai kristiešiem būtu jānodarbojas ar fen šui?

Vai kristiešiem būtu jānodarbojas ar fen šui?

Bībeles viedoklis

Vai kristiešiem būtu jānodarbojas ar fen šui?

DAUDZI cilvēki, kas dzīvo Āzijas zemēs, ņem vērā fen šui principus, izvēloties apbedījuma vietas, plānojot un iekārtojot mājas un tirgojoties ar īpašumiem. Fen šui ir ģeomantijas jeb pareģošanas veids, kas gadsimtiem ilgi ir bijis pazīstams Āzijas iedzīvotājiem. Pēdējā laikā tas ir kļuvis ļoti populārs arī rietumu zemēs. Arhitekti reizēm izmanto fen šui principus, projektējot debesskrāpjus, birojus un privātmājas, un daudzas sievietes tos izmanto, iekārtodamas savu māju vai dzīvokli. Fen šui propagandē un skaidro neskaitāmas grāmatas un Web lapas.

Ar ko ir izskaidrojama fen šui lielā popularitāte? Kā apgalvots kādā izdevumā, fen šui principu ievērošana ”palīdz uzlabot dzīves kvalitāti, nodrošina labu veselību, sekmē laulību un kopdzīvi, palīdz vairot bagātību un ļauj iegūt sirdsmieru”. Tas izklausās ļoti labi. Bet kas īsti ir fen šui, un kādai jābūt kristiešu attieksmei pret to?

Kas ir fen šui

Vārdi fen un šui ķīniešu valodā nozīmē ’vējš’ un ’ūdens’. Fen šui pirmsākumi meklējami vairākus gadu tūkstošus tālā pagātnē, kad veidojās daudzas Austrumu filozofiskās mācības. Viena no tām bija mācība par un jan (tumsas un gaismas, karstuma un aukstuma, sliktā un labā) līdzsvaru. Mācība par un jan tika papildināta ar ci jēdzienu (ci nozīmē ’gaiss, dvaša’). Iņ, jan un ci, kā arī pieci elementi — koks, zeme, ūdens, uguns un metāls — ir fen šui teorijas pamatjēdzieni. Fen šui teorijas piekritēji uzskata, ka jebkuru vietu uz zemes caurstrāvo spēcīga enerģija un ir nepieciešams atrast tās vietas, kur zemes un debess enerģija jeb ci nonāk līdzsvarā. Līdzsvaru, kā viņi uzskata, var panākt, izmainot apkārtni vai telpu iekārtojumu. Šāds līdzsvars, pēc viņu domām, nes laimi cilvēkiem, kas strādā vai dzīvo vietā, kur tas ir panākts.

Daudzi fen šui meistari izmanto ģeomantisko kompasu. * Šī ierīce sastāv no astroloģiskās kartes un neliela magnētiskā kompasa tās vidū. Uz ģeomantiskā kompasa ir uzzīmēti koncentriski riņķi, kas sadalīti ar daudzām līnijām. Uz tā ir norādīti zvaigznāji, gadalaiki un Saules aktivitātes cikli. Pārbaudīdams kādu vietu vai ēku, fen šui meistars izdara mērījumus ar kompasu, vēro, uz kuriem līniju un riņķu punktiem norāda kompasa magnētadata, un tad nosaka, kas jādara, lai ”izdziedinātu” attiecīgo vietu.

Apkārtnes topogrāfija, upes, strauti, gruntsūdeņi, kanalizācijas caurules, logu un durvju izvietojums — tas viss tiek ņemts vērā, nosakot, kā panākt līdzsvaru ēkā vai telpā. Piemēram, Kanādā kāda sieviete bija pielikusi spoguli virs sava veikala durvīm, lai ”labotu” veikala durvju izvietojumu. Lai panāktu vajadzīgo līdzsvaru ēkā vai istabā, ģeomantijas speciālists var ieteikt pārvietot istabas augus un mēbeles, nomainīt gleznas un fotogrāfijas, piekārt kādā vietā vēja zvaniņus vai iegādāties akvāriju.

Kristiešu viedoklis

Ievērības cienīgs ir fakts, ka bibliotēkās grāmatas par fen šui parasti ir atrodamas pie izdevumiem par astroloģiju un pareģošanu. Latviešu konversācijas vārdnīcā, tāpat kā dažos citos uzziņas avotos, ir teikts, ka ģeomantija ir ”zīlēšana novērojot zemi”. (Kursīvs mūsu.) Tātad fen šui un citas ģeomantijas formas ir pieņemts uzskatīt par pareģošanas paņēmieniem. Ģeomantija ir saistīta ar zīlēšanu un spiritiskiem paradumiem, ko cilvēce pazīst kopš senseniem laikiem.

Piecpadsmitajā gadsimtā pirms mūsu ēras, kad izraēlieši aizgāja no Ēģiptes un ieradās Kanaānā, abās šajās zemēs bija izplatīti dažādi pareģošanas veidi. Kā rakstīts 5. Mozus 18:14, Dievs ar Mozus starpniecību teica: ”Šīs tautas, ko tu izdzīsi, uzklausa ir laika zīmju jautātāju ir nākotnes zīlnieku; tev tas Kungs, tavs Dievs, to nav atļāvis.” Daudzās pareģošanas formas, kas bija izplatītas Ēģiptē un Kanaānā, bija radušās senajā Bābelē. Pēc tam kad Jehova bija sajaucis Bābeles iedzīvotāju valodu, tie izklīda pa pasauli un izplatīja zīlēšanu un spiritismu. (1. Mozus 11:1—9.)

Dievs Jehova vairākkārt stingri aizrādīja izraēliešiem nenodarboties ar zīlēšanu, kā to darīja citas tautas. Piemēram, viņš teica: ”Lai tavējo starpā neatrastos neviens pats, kas.. zīlē nākotni, nedz laika zīmju taujātājs, nedz čūsku apvārdotājs.., jo visi, kas dara šīs lietas, piekopj negantību tā Kunga acīs, un šīs negantības dēļ tas Kungs, tavs Dievs, tos dzen ārā, tev ienākot.” (5. Mozus 18:9—12; 3. Mozus 19:26, 31.) Tiem, kas nodarbojās ar zīlēšanu, pienācās nāves sods. (2. Mozus 22:17; 3. Mozus 20:27.)

Kāpēc zīlēšana bija tik stingri nosodīta? Apustuļu darbos 16:16—19 ir stāstīts par kādu sievieti, kurai bija ”zīlētājas gars”. Tātad zīlēšana ir nesaraujami saistīta ar ļaunajiem gariem. Mēģinot zīlēt vai pareģot, cilvēks riskē nonākt ciešā kontaktā ar Sātanu un viņa dēmoniem. Šāds kontakts var sagraut cilvēka garīgumu. (2. Korintiešiem 4:4.)

Populāri mājas un apkārtnes iekārtošanas stili austrumu un rietumu zemēs, iespējams, sākotnēji ir bijuši saistīti ar tādiem viltus reliģijas priekšstatiem kā fen šui, bet daudzi no tiem laika gaitā ir zaudējuši jebkādu reliģisku nozīmi. Tomēr izmantot fen šui principus, lai pareģotu nākotni un nodrošinātu sev veiksmi vai labu veselību, neapšaubāmi nozīmētu pārkāpt Dieva likumus. Tā rīkoties nozīmētu ignorēt Bībelē doto norādījumu neaiztikt ”neko, kas ir nešķīsts”. (2. Korintiešiem 6:14—18.)

[Zemsvītras piezīme]

^ 7. rk. Rietumu zemēs fen šui speciālisti šo mācību cenšas pasniegt kā zinātni; daži ģeogrāfisku vietu analizēšanā pat izmanto īpašas datorprogrammas.

[Attēls 23. lpp.]

Ģeomantiskais kompass

[Norāde par autortiesībām]

2. un 23. lappuse: Hong Kong Tourism Board