Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Kaut arī izklaides industrija spiritiskas tēmas un personāžus attēlo pievilcīgā gaismā, mums jāapzinās ar tiem saistītās briesmas

NUMURA TĒMA | PĀRDABISKAIS. KAS AIZ TĀ SLĒPJAS?

Kas Bībelē teikts par spiritismu?

Kas Bībelē teikts par spiritismu?

DAUDZI cilvēki izturas skeptiski pret visu, kas saistīts ar pārdabisko un spiritismu. Viņi to uzskata vai nu par blēņām, vai kinoindustrijas izdomas bagāto scenāristu iztēles augli. Taču Bībelē ir pausts atšķirīgs viedoklis. Tajā doti nepārprotami brīdinājumi uzmanīties no spiritisma. Piemēram, 5. Mozus grāmatā, 18. nodaļas 10. līdz 13. pantā, var lasīt: ”Lai tavējo starpā neatrastos neviens pats, kas.. zīlē nākotni, nedz laika zīmju taujātājs, nedz čūsku apvārdotājs, nedz burvis, nedz vārdotājs, nedz garu izsaucējs, nedz pareģis, nedz mirušo izaicinātājs.” Kāpēc tā? Bībelē tālāk ir teikts: ”Jo visi, kas dara šīs lietas, piekopj negantību tā Kunga acīs.. Tev ir jābūt bezvainīgam tā Kunga, sava Dieva, priekšā!”

Kāpēc Bībelē tik stingri ir nosodīti visi spiritisma veidi?

SPIRITISMA SAKNES

Bībelē stāstīts, ka ilgi pirms tam, kad Dievs izveidoja zemi, viņš radīja miljoniem garīgu būtņu jeb eņģeļu. (Ījaba 38:4, 7; Atklāsmes 5:11.) Viņiem visiem bija dāvāta gribas brīvība un spēja atšķirt labu no ļauna. Daļa eņģeļu nolēma sacelties pret Dievu, un viņi atstāja savu vietu debesīs, lai darītu ļaunu uz zemes. Iznākumā zeme bija ”pilna varas darbu”. (1. Mozus 6:2—5, 11; Jūdas 6.)

Bībelē teikts, ka šiem ļaunajiem eņģeļiem ir milzīga ietekme — viņi maldina miljoniem cilvēku. (Atklāsmes 12:9.) Viņi pat ļaunprātīgi izmanto cilvēku dabisko vēlēšanos izzināt nākotni. (1. Samuēla 28:5, 7; 1. Timotejam 4:1.)

Tiesa, var rasties iespaids, ka reizēm pārdabiskie spēki cilvēkiem palīdz. (2. Korintiešiem 11:14.) Tomēr īstenībā ļaunie eņģeļi cenšas cilvēku ”prātu.. padarīt aklu”, lai tie nespētu saskatīt patiesību par Dievu. (2. Korintiešiem 4:4.)

Saskaņā ar Bībeli, kontaktēšanās ar ļaunajiem gariem nav nevainīga izprieca. Tāpēc, kad topošie Jēzus mācekļi uzzināja patiesību par šādām darbībām, tie no viņiem, kas ”bija nodarbojušies ar buršanu, sanesa savas grāmatas un visu priekšā tās sadedzināja”, kaut arī tas viņiem sagādāja lielus materiālus zaudējumus. (Apustuļu darbi 19:19.)

”Pusaugu meiteņu pieaugošā interese par burvju mākslām, iespējams, ir izskaidrojama ar valdzinošo un pavedinošo raganu tēliem pēdējā laika televīzijas raidījumos, filmās un grāmatās.” (Gelapa institūta aptauja, 2014. gads.)

Līdzīgi arī mūsdienās daudzi ir apņēmušies turēties pa gabalu no spiritisma un izklaides, kas tajā sakņojas. Piemēram, kad Marijai * bija 12 gadu, viņai, kā izskatījās, parādījās spēja paredzēt konkrētus nākotnes notikumus un bīstamas situācijas. Viņa zīlēja saviem klasesbiedriem ar taro kārtīm, un, tā kā viņas pareģojumi piepildījās, viņa nopietni pievērsās okultismam.

Marija domāja, ka viņai ir dota dāvana no Dieva, lai viņa spētu palīdzēt citiem. ”Taču kaut kas mani darīja nemierīgu,” viņa stāsta. ”Zīlējot ar kārtīm, es spēju kaut ko izzīlēt tikai citiem. Es nespēju neko izzīlēt pati sev, kaut arī ļoti vēlējos uzzināt savu nākotni.”

Daudzu neatbildētu jautājumu mocīta, Marija vērsās lūgšanā pie Dieva, un vēlāk viņa satikās ar Jehovas lieciniekiem, kas viņai sāka mācīt Bībeli. No Bībeles Marija uzzināja, ka viņas spēja pareģot nākotni nenāk no Dieva. Viņa arī uzzināja, ka tiem, kas vēlas kļūt par Dieva draugiem, ir jāatbrīvojas no visiem priekšmetiem, kas saistīti ar spiritismu. (1. Korintiešiem 10:21.) Kā Marija rīkojās? Viņa izmeta visus savus zīlēšanas piederumus un grāmatas par spiritismu. Tagad viņa dalās ar citiem patiesības zināšanās, ko viņa ir ieguvusi no Bībeles.

Maikls pusaudža gados ar aizrautību lasīja romānus, kuros darbojās pārdabiski tēli. ”Lasot par mana vecuma varoņiem, kas atklāja iedomātas pasaules, es sevi iztēlojos viņu vietā,” stāsta Maikls. Pamazām viņa interesi aizvien vairāk piesaistīja grāmatas par maģiju un sātaniskiem rituāliem. ”Ziņkārības mudināts, es lasīju grāmatas un skatījos filmas, kurās bija skartas šādas tēmas,” viņš atzīst.

Bet, kad Maikls sāka mācīties Bībeli, viņš saprata, ka ir rūpīgi jāizvērtē, ko viņš lasa. ”Es sastādīju sarakstu, kurā iekļāvu visu, kas bija saistīts ar spiritismu, un tad to visu izmetu,” viņš saka. ”Es sapratu kaut ko svarīgu. Bībelē, 1. vēstulē korintiešiem, 10. nodaļas 31. pantā, ir teikts: ”Visu dariet Dievam par godu.” Tagad, pirms kaut ko lasīt, es apdomāju, vai tajā nav kaut kas, ko Dievs uzskata par sliktu? Ja tajā kaut kas tāds ir, to lasīt nebūtu Dievam par godu, un es to nelasu.”

Bībele pamatoti ir salīdzināta ar gaismekli. Tā ir unikāls gaismas avots, kas ļauj ieraudzīt spiritisma patieso seju. (Psalms 119:105.) Taču tas vēl nav viss. Bībelē ir atrodami brīnišķīgi solījumi par pasauli, kas būs brīva no ļauno garu ietekmes. Cilvēki izjutīs neaptveramas pārmaiņas. Piemēram, 37. psalma 10. un 11. pantā var lasīt: ”Vēl mazu brīdi, un bezdievīgā vairs nebūs. Tu raudzīsies uz viņa vietu, bet viņa tur vairs nesaskatīsi. Bet lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru papilnam.”

^ 10. rk. Vārdi šajā rakstā ir mainīti.