Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Zināšanas, kas mūs tuvina Dievam

Zināšanas, kas mūs tuvina Dievam

Mūsu Radītājs nav bezpersonisks spēks. Viņš ir reāla persona, kurai piemīt pievilcīgas īpašības. Viņš vēlas, lai mēs viņu iepazītu un viņam tuvotos. (Jāņa 17:3; Jēkaba 4:8.) Tāpēc viņš mums daudz ko par sevi ir atklājis.

Dievam ir vārds

”Lai ļaudis zina, ka tu, kam vārds ir Jehova, — vien tu esi Visaugstākais, tu valdi pār visu zemi!” (PSALMS 83:18.)

Bībelē ir norādīts, ka Jehova ir vienīgais patiesais Dievs. Viņš ir Visuma un visa dzīvā Radītājs. Viņš ir vienīgais, kas ir jāpielūdz. (Atklāsmes 4:11.)

Jehova ir mīlošs Dievs

”Dievs ir mīlestība.” (1. JĀŅA 4:8.)

Gan Bībeles lappusēs, gan radītajā pasaulē Jehova ir atklājis daudzas no savām īpašībām. Mīlestība ir spilgtākā viņa personības iezīme — tā ir pati viņa būtība. Jo labāk mēs Jehovu iepazīstam, jo stiprāk viņu iemīlam.

Jehova labprāt piedod

”Tu esi Dievs, kas labprāt piedod.” (NEHEMIJAS 9:17.)

Jehova zina, ka esam nepilnīgi un bieži kļūdāmies, tāpēc viņš ”labprāt piedod”. Ja mēs lūdzam piedošanu par savu nepareizo rīcību un cenšamies laboties, viņš mums piedod un vairs nesauc mūs pie atbildības par agrāk izdarītajiem grēkiem. (Psalms 103:12, 13.)

Jehova aicina viņu lūgt

”Jehova ir tuvu visiem, kas viņu piesauc.. ..viņš dzird to palīgā saucienus.” (PSALMS 145:18, 19.)

Jehova nevēlas, lai mēs viņu pielūgtu ar īpašu rituālu vai reliģisku priekšmetu palīdzību. Viņš uzklausa mūsu lūgšanas, tāpat kā mīlošs tēvs uzklausa savus bērnus.