Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Vērtīgi principi ģimenēm

Vērtīgi principi ģimenēm

Laulība un bērni ir dārga dāvana no mūsu Radītāja, un viņš vēlas, lai ģimenes būtu laimīgas. Tāpēc kādā senā grāmatā viņš ir devis principus, kuru ievērošana ģimenē veicina laimi un saskaņu. Pievērsīsim uzmanību dažiem no tiem.

Vīram jāmīl sieva

”Vīriem jāmīl savas sievas kā sava miesa. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu, jo neviens taču neienīst pats savu miesu, bet gan to sargā un lolo.” (EFESIEŠIEM 5:28, 29.)

Vīrs ir ģimenes galva. (Efesiešiem 5:23.) Labs vīrs neizturas asi un nav pārlieku prasīgs. Viņš augstu vērtē sievu un gādā par viņas materiālajām un emocionālajām vajadzībām. Viņš cenšas sievai izpatikt un neuzstāj, lai viss vienmēr notiktu pēc viņa prāta. (Filipiešiem 2:4.) Labs vīrs atklāti pauž savas domas un uzklausa sievu. Viņš nav skarbs un nedara sievai pāri ne fiziski, ne emocionāli. (Kolosiešiem 3:19.)

Sievai jāciena vīrs

”Sieva lai dziļi ciena vīru.” (EFESIEŠIEM 5:33.)

Ja sieva ciena vīru un atbalsta tā lēmumus, viņa ģimenē sekmē mieru. Kad vīrs kļūdās, viņa vīru nenoniecina, bet izturas pret viņu ar lēnprātību un cieņu. (1. Pētera 3:4.) Kad ir jāapspriež kāda problēma, viņa izvēlas sarunai piemērotu laiku un runā ar cieņu. (Pulcētājs 3:7.)

Dzīvesbiedriem jābūt uzticīgiem viens otram

”Vīrietis.. pieķersies savai sievai, un viņi kļūs par vienu miesu.” (1. MOZUS 2:24.)

Kad vīrietis un sieviete apprecas, viņu starpā izveidojas cieša saikne. Viņiem jāstiprina sava laulība, veltot laiku sirsnīgām sarunām un neaizmirstot par maziem uzmanības apliecinājumiem. Dzīvesbiedriem jābūt uzticīgiem viens otram — viņi nedrīkst iesaistīties seksuālās attiecībās ārpus laulības. Neuzticība sagādā lielas sāpes, tā laupa uzticību un var sagraut ģimeni. (Ebrejiem 13:4.)

Vecākiem jāaudzina savi bērni

”Māci bērnam pareizo ceļu, tad, arī vecs kļuvis, viņš to neatstās.” (SĀLAMANA PAMĀCĪBAS 22:6.)

Dievs vecākiem ir uzticējis pienākumu audzināt bērnus. Audzināšana sevī ietver to, ka vecāki bērniem māca uzvedības normas un rāda labu piemēru. (5. Mozus 6:6, 7.) Kad bērns slikti uzvedas, gudri vecāki nereaģē pārāk asi. Viņi ir ”naski klausīties, gausi runāt, gausi dusmoties”. (Jēkaba 1:19.) Ja vecāki izlemj, ka bērns ir pelnījis sodu, viņi to īsteno ar mīlestību, nevis dusmām.

Bērniem jāklausa vecāki

”Bērni, paklausiet saviem vecākiem.. ”Godā savu tēvu un māti!”” (EFESIEŠIEM 6:1, 2.)

Bērniem ir jāklausa vecāki un jāizturas pret viņiem ar cieņu. Bērni, kas godā vecākus, iepriecina viņus un vairo ģimenē mieru un saskaņu. Pieauguši bērni godā vecākus, gādājot par viņu vajadzībām, piemēram, par to, lai vecāku mājoklis būtu labi uzturēts un viņiem netrūktu paša nepieciešamākā. (1. Timotejam 5:3, 4.)