Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Kur meklēt gudrību laimīgai dzīvei?

Kur meklēt gudrību laimīgai dzīvei?

”Lai gan man ir sāpīgi redzēt daudzās nelaimes — karus, nabadzību, slimības un cietsirdīgu izturēšanos pret bērniem —, es esmu ieguvusi cerību.” (RANI.)

Rani dzīvē ir ienācis prieks un miers, jo viņa ir atradusi īstās gudrības avotu — Visvareno Dievu, visa Radītāju. Šajā žurnālā ir aplūkots, kā gudrība, kas nāk no Dieva, palīdz...

  • stiprināt ģimenes saites

  • uzturēt ar citiem labas attiecības

  • izjust apmierinātību ar dzīvi

  • izprast, kāpēc cilvēki cieš un mirst

  • iegūt drošu cerību uz nākotni

  • iepazīt Dievu un viņam tuvoties

Jūs pārliecināsieties, ka Radītāja gudrība ir pieejama nevis šauram cilvēku lokam, bet ikvienam, kas vēlas to iegūt.