Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Kas palīdz būt apmierinātiem ar dzīvi

Kas palīdz būt apmierinātiem ar dzīvi

Mēs visi — vienalga, vai esam precēti vai ne, vai esam gados jauni vai veci — vēlamies būt laimīgi un apmierināti ar dzīvi. To pašu mums vēl mūsu Radītājs. Tāpēc viņš mums ir devis noderīgus principus.

Čakli strādājiet

”Lai [viņš] cītīgi strādā un godīgi pelna iztiku pats savām rokām, jo tad viņš varēs dalīties ar to, kas ir trūkumā.” (EFESIEŠIEM 4:28.)

Dievs vēlas, lai mums būtu pozitīva attieksme pret darbu. Kāpēc tā ir? Tāpēc, ka cilvēks, kas čakli strādā, ir laimīgs, jo spēj apgādāt sevi un savu ģimeni un pat palīdzēt tiem, kas ir trūkumā. Šāds darbinieks tiek augstu vērtēts, un viņam ir lielākas izredzes nezaudēt darbu. Ieguvums, ko dod čakls darbs, Bībelē ir nosaukts par ”Dieva dāvanu”. (Pulcētājs 3:13.)

Esiet godīgi

”Mēs esam pārliecināti, ka mums ir tīra sirdsapziņa, jo mēs it visā vēlamies rīkoties godīgi.” (EBREJIEM 13:18.)

Ja rīkojamies godīgi, mēs vairojam pašcieņu, izjūtam iekšēju mieru, guļam ciešākā miegā un izpelnāmies citu uzticību un cieņu. Savukārt negodīgi cilvēki sev to visu laupa. Varbūt viņus moka sirdsapziņa un viņi dzīvo bailēs, ka kādu dienu viņus pieķers.

Veidojiet līdzsvarotu attieksmi pret naudu

”Lai jūsu dzīvē nav vietas mantkārībai! Esiet apmierināti ar to, kas jums ir.” (EBREJIEM 13:5.)

Mums ir vajadzīga nauda, lai sevi nodrošinātu ar pārtiku un citām nepieciešamām lietām. Taču ir jāuzmanās, lai mēs nekļūtu mantkārīgi. Mantkārīgs cilvēks lielāko daļu sava laika un spēku veltī tam, lai iegūtu arvien vairāk naudas. Tas var radīt spriedzi laulībā, atņemt laiku, ko varētu pavadīt kopā ar bērniem, un pat iedragāt veselību. (1. Timotejam 6:9, 10.) Turklāt mantkārīgs cilvēks var izjust kārdinājumu rīkoties negodīgi. Kādā sakāmvārdā ir teikts: ”Uzticīgais saņems daudz svētību, bet, kas steidzas kļūt bagāts, nepaliks bez vainas.” (Sālamana pamācības 28:20.)

Izvēlieties vislabāko izglītību

”Sargi gudrību un apdomu.” (SĀLAMANA PAMĀCĪBAS 3:21.)

Laba izglītība bērniem palīdz izveidoties par atbildīgiem cilvēkiem, kas ar laiku var kļūt par gādīgiem vecākiem. Bet laba laicīgā izglītība vien negarantē dzīvē stabilitāti un laimi. Lai mēs būtu patiešām sekmīgi visās dzīves jomās, mums ir vajadzīga izglītība, ko dod Dievs. Par cilvēku, kas iedziļinās Dieva vārdos, Bībelē ir teikts: ”Viss, ko viņš dara, tam izdosies!” (Psalms 1:1—3.)