Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Kā uzturēt labas attiecības ar citiem

Kā uzturēt labas attiecības ar citiem

Mūsu Radītājs mums ir darījis zināmu, kā uzturēt labas attiecības ar citiem, vai tie būtu mūsu tuvinieki, darbabiedri vai draugi. Aplūkosim dažus gudrus padomus, kas daudziem ir palīdzējuši.

Labprāt piedodiet

”Vienmēr.. augstsirdīgi piedodiet, ja arī kādam ir iemesls sūdzēties par otru.” (KOLOSIEŠIEM 3:13.)

Mēs visi mēdzam kļūdīties. Mēs aizvainojam citus, un citi aizvaino mūs. Tāpēc agrāk vai vēlāk mums visiem ir vajadzīga piedošana un mums ir jābūt gataviem piedot citiem. Kad mēs piedodam cilvēkam, kas mūs ir sāpinājis, mēs atbrīvojamies no aizvainojuma. Mēs viņam neatmaksājam ”ļaunu ar ļaunu” un neatgādinām par viņa kļūdām un trūkumiem. (Romiešiem 12:17.) Bet ja nu mēs jūtamies tik ļoti sāpināti, ka nevaram pārstāt domāt par mums nodarīto pārestību? Tad būtu labi šo lietu izrunāt divatā ar cilvēku, kas mūs ir aizvainojis, turklāt tas jādara ar cieņu. Mūsu mērķim ir jābūt salīgt mieru, nevis pierādīt savu taisnību. (Romiešiem 12:18.)

Esiet pazemīgi un domājiet par citiem

”Pazemīgi uzskatiet citus par augstākiem nekā jūs paši.” (FILIPIEŠIEM 2:3.)

Ja esam pazemīgi un domājam par tiem, kas ir mums līdzās, viņiem ir patīkami uzturēties mūsu sabiedrībā. Viņi zina, ka būsim laipni un taktiski un tīšuprāt neaizskarsim viņu jūtas. Turpretī cilvēks, kas uzskata sevi par augstāku nekā apkārtējie un vienmēr uzstāj uz savu, rada nesaskaņas un saspīlējumu. Tad citi no viņa labprātāk vairās un negrib ar viņu veidot tuvākas attiecības.

Nepadodieties aizspriedumiem

”Dievs nešķiro cilvēkus, bet katrā tautā viņam ir patīkams ikviens, kas viņu bīstas un rīkojas pareizi.” (APUSTUĻU DARBI 10:34, 35.)

Dievs nevienu nevērtē augstāk par pārējiem tikai viņa tautības, valodas, sociālā stāvokļa vai ādas krāsas dēļ. ”No viena cilvēka viņš ir licis rasties visām tautām.” (Apustuļu darbi 17:26.) Tāpēc var teikt, ka mēs visi esam brāļi un māsas. Ja mēs pret visiem izturamies laipni un ar cieņu, tas viņiem liek justies labi, mēs paši esam laimīgāki un iepriecinām mūsu Radītāju.

Esiet lēnprātīgi

”Tērpieties.. lēnprātībā.” (KOLOSIEŠIEM 3:12.)

Ja esam lēnprātīgi, citiem ir patīkami būt kopā ar mums. Viņiem ir viegli ar mums sarunāties un pat mums aizrādīt, jo viņi zina, ka saglabāsim mieru. Pat ja kāds uz mums dusmojas, mūsu laipnā atbilde var palīdzēt viņam norimt. ”Laipna atbilde novērš dusmas, bet asi vārdi sanikno,” teikts Sālamana pamācībās 15:1.

Esiet dāsni un pateicīgi

”Lielāka laime ir dot nekā ņemt.” (APUSTUĻU DARBI 20:35.)

Daudzi mūsdienās ir alkatīgi un domā vienīgi par sevi. Bet cilvēks var būt patiesi laimīgs tikai tad, ja viņš ir devīgs. (Lūkas 6:38.) Dāsni cilvēki mīl cilvēkus vairāk nekā lietas, un viņi ir pateicīgi, ja citi viņiem izdara kaut ko labu. (Kolosiešiem 3:15.) Padomājiet: ar kādiem cilvēkiem jums vairāk patīk būt kopā — ar skopiem un nepateicīgiem vai ar dāsniem un pateicīgiem? Tad esiet tādi, kādus jūs gribat redzēt citus! (Mateja 7:12.)