Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Dieva gudrība ir pieejama visiem

Dieva gudrība ir pieejama visiem

”Visi Raksti ir Dieva iedvesmoti.” (2. Timotejam 3:16.) Šie vārdi norāda uz to, ka Bībelē ir atrodamas Visvarenā Dieva domas, nevis tās sarakstītāju domas.

Dievs vēlas, lai mēs smeltos viņa gudrību

”Es, Jehova, esmu tavs Dievs. Es tev mācu to, kas tev nāk par labu, un vadu tevi pa ceļu, pa kuru tev jāiet. Kaut jel tu ievērotu manus likumus! Tad tavs miers plūdīs kā upe un tavs taisnīgums būs kā jūras viļņi.” (JESAJAS 48:17, 18.)

Uzskatiet šos vārdus par personisku aicinājumu no Dieva. Viņš vēlas, lai jūs iegūtu iekšēju mieru un būtu laimīgi, un ar viņa palīdzību tas ir sasniedzams.

Dieva gudrība ir pieejama arī jums

”Labajai vēstij.. jātiek sludinātai visām tautām.” (MARKA 13:10.)

”Labā vēsts” sevī ietver arī Jehovas solījumu darīt galu ciešanām, pārvērst zemi par paradīzi un piecelt no nāves mūsu mirušos tuviniekus. Jehovas liecinieki sludina šo vēsti visā pasaulē.