Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Bībeles mācības, kas vieš cerību

Bībeles mācības, kas vieš cerību

Dievs ir apsolījis, ka drīzumā viņš izmainīs apstākļus uz zemes. Viņš darīs galu ciešanām, un cilvēku dzīvi vairs nekas neaptumšos. (Psalms 37:11.) Kāpēc mēs varam tam ticēt? Tāpēc, ka ”Dievs nav cilvēks, kas varētu melot”. (4. Mozus 23:19.) Apskatīsim vairākus brīnišķīgus solījumus, ko Dievs ir devis.

Dievs iznīcinās ļaunus cilvēkus

”Kaut arī ļaundari zeļ kā nezāles un visi nelieši plaukst, tie tiks iznīdēti uz mūžiem.” (PSALMS 92:7.)

Kā tika minēts iepriekšējā rakstā, ļaunums aug augumā. Tam nevajadzētu mūs pārsteigt, jo Bībelē, 2. Timotejam 3:1—5, ir pravietots, ka ”pēdējās dienās” cilvēku sabiedrība būs degradējusies. Par kādām ”pēdējām dienām” ir runa? Par pašreizējās ļaunās sabiedrības pēdējām dienām. Drīz Dievs iznīcinās tos, kas rīkojas ļauni un atsakās mainīties. Uz zemes paliks tikai labi cilvēki — tādi, kas klausa Dievam. ”Taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi,” teikts Bībelē. (Psalms 37:29.)

Dievs likvidēs Sātanu

”Dievs, kas dod mieru, drīz sadragās Sātanu.” (ROMIEŠIEM 16:20.)

Kad vairs nebūs ne ļaunu cilvēku, ne Sātana un dēmonu, visā pasaulē beidzot valdīs miers. Mūsu Radītājs apsola, ka tad ”ne no viena nebūs jābaidās”. (Mihas 4:4.)

Dievs darīs galu slimībām un nāvei

”Dieva mājoklis ir pie cilvēkiem.. [..] Viņš noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, arī bēdu, vaimanu un sāpju vairs nebūs.” (ATKLĀSMES 21:3, 4.)

Dievs izlabos Sātana, Ādama un Ievas nodarīto postu un novērsīs mūsu nepilnības sekas, tāpēc slimības un ciešanas izzudīs uz visiem laikiem un pat ”nāves vairs nebūs”. Cilvēki, kas mīl Dievu un viņam paklausa, dzīvos mūžīgi. Bet kur viņi dzīvos?

Mūsu Radītājs pārveidos zemi par paradīzi

”Tuksnesis un izkaltusī zeme līksmos, sausais līdzenums priecāsies un tērpsies krokusu ziedos.” (JESAJAS 35:1.)

Kad Dievs būs izskaudis ļaunumu, zeme kļūs par paradīzi. Tā būs iekopta un skaista un dos bagātu ražu. (Psalms 72:16.) Okeāni, ezeri un upes būs tīri, un tajos mudžēs dzīvas radības. Domājams, vārds ”piesārņojums” pilnībā pazudīs no mūsu vārdu krājuma. Cilvēki dzīvos savās mājās, kuras paši būs cēluši. Vairs nebūs neviena, kam trūktu pajumtes vai kas dzīvotu badā vai nabadzībā. (Jesajas 65:21, 22.)

Dievs piecels mirušos no nāves

”Būs.. augšāmcelšana.” (APUSTUĻU DARBI 24:15.)

Vai jūs gribētu atkal satikt savus mirušos tuviniekus? Visvarenais Dievs viņus piecels no nāves un dos viņiem iespēju dzīvot paradīzē uz zemes. Jūs pazīsiet viņus, un viņi pazīs jūs. Iztēlojieties, kāds tas visiem būs prieks! Kāpēc mēs varam būt droši, ka šis solījums piepildīsies? Tāpēc, ka Bībelē ir minēti gadījumi, kad tika atgriezti dzīvē gan pieaugušie, gan bērni, un Jēzus piecēla cilvēkus no nāves, daudziem lieciniekiem klātesot. (Lūkas 8:49—56; Jāņa 11:11—14, 38—44.)