Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Vai jūs esat domājuši?

Vai jūs esat domājuši?
  • Ja Dievs rūpējas par mums, kāpēc viņš tik ilgi ir ļāvis pastāvēt ļaunumam un ciešanām?

  • Kā var zināt, ka pašreiz rit tagadējās pasaules pēdējās dienas?

  • Kā mēs varam būt pārliecināti, ka Bībelē lasāmie solījumi par Dieva valstību tiešām piepildīsies?

  • Vai Bībele mums jau tagad var palīdzēt pieņemt gudrus lēmumus?

Tā kā Radītājs mūs mīl, viņš sniedz atbildes gan uz šiem, gan uz daudziem citiem jautājumiem. Lai uzzinātu šīs atbildes, apmeklējiet mūsu interneta vietni www.jw.org, kas piedāvā uz Bībeli balstītu izglītību.

Šajā vietnē jūs atradīsiet uzdevumus, rakstus, audio un video materiālus, intervijas un visdažādākās publikācijas, kā arī Bībeli. Šie materiāli ir pieejami bez maksas un neprasa uzņemties nekādas saistības.