Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Vecāki var mācīt bērniem mīlestību ar savu piemēru

SOLIS PRETĪ RISINĀJUMAM

Morālā izglītība

Morālā izglītība

Vairāki pusaudži tika apsūdzēti par to, ka skolas organizēta izbraukuma laikā bija seksuāli uzmākušies citam skolniekam. Viņi visi bija kādas prestižas privātskolas audzēkņi Kanādā. Pēc šī gadījuma Leonards Sterns laikrakstā Ottawa Citizen rakstīja: ”Pat visas priekšrocības, ko dod intelekts, izglītība un sociālais stāvoklis, jauniešus nepadara imūnus pret morālā ziņā kļūdainiem lēmumiem.”

Raksta autors izteica arī šādu domu: ”Varētu domāt, ka galvenais mērķis, pēc kā bērnu audzināšanā tiecas vecāki, ir bērna izglītošana morāles vērtību jomā. Taču realitāte ir tāda, ka daudziem vecākiem vairāk rūp viņu bērnu sekmes skolā un materiālie sasniegumi.”

Protams, mācības skolā ir svarīgas. Tomēr pat vislabākā izglītība, ko piedāvā mācību iestādes, cilvēkam nepalīdz uzveikt nepareizas vēlmes un noslieces. Kā ir iespējams iegūt izglītību, kas būtu noderīga šajā ziņā un spētu piedāvāt morālu vadību?

IZGLĪTĪBA, KAS SNIEDZ MORĀLU UN GARĪGU VADĪBU

Bībeli var salīdzināt ar spoguli. Ielūkojoties tajā, mēs skaidrāk saskatām savas vājības un savu spēju robežas. (Jēkaba 1:23—25.) Taču Bībeles vērtība ar to neaprobežojas. Tā palīdz veikt nepieciešamās izmaiņas un attīstīt īpašības, kas veicina patiesu mieru un saskaņu. Starp šīm īpašībām ir labestība, laipnība, pacietība, savaldība un mīlestība. Par mīlestību ir teikts, ka tā ”visu saista pilnīgā saskaņā”. (Kolosiešiem 3:14.) Kāpēc mīlestība ir tik īpaša? Pievērsiet uzmanību, kā tā ir aprakstīta Bībelē.

  • ”Mīlestība ir pacietīga un laipna. Mīlestība nav skaudīga, tā nelielās, nav uzpūtīga, neizturas nepiedienīgi, nemeklē savu labumu, nav viegli aizkaitināma. Tā neuzskaita pārestības, nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu.., iztur visu. Mīlestība nekad nepārstāj.” (1. Korintiešiem 13:4—8.)

  • ”Mīlestība nedara ļaunu tuvākajam.” (Romiešiem 13:10.)

  • ”Galvenais, kvēli mīliet cits citu, jo mīlestība apklāj daudz jo daudz grēku.” (1. Pētera 4:8.)

Kā jūs jūtaties, kad esat kopā ar cilvēkiem, kas jūs mīl? Droši? Mierīgi? Brīvi? Jūs nešaubāties, ka viņi pret jums izturas labi un nekad tīšuprāt nenodarīs jums pāri.

Mīlestības mudināti, cilvēki ir gatavi nest upurus citu labā un pat mainīt savu dzīvesveidu. Piemēram, kad Džordžs kļuva par vectēvu, viņš ļoti vēlējās pavadīt laiku kopā ar savu mazdēlu. Taču bija kāds šķērslis: Džordžs bija kaislīgs smēķētājs, un viņa znotam bija iebildumi, ka viņš smēķē bērna klātbūtnē. Kā rīkojās Džordžs? Kaut arī viņš bija smēķējis 50 gadus, mazdēla dēļ viņš atteicās no šī ieraduma. Mīlestībai tiešām ir liels spēks!

Bībele palīdz attīstīt daudzas labas īpašības, piemēram, labestību un laipnību, un māca mīlēt citus

Mīlēt ir jāmācās, un vecāki var daudz ko darīt, lai mācītu saviem bērniem mīlēt citus. Viņi gādā par bērniem, tos sargā un aprūpē, kad tie ir savainojušies vai saslimuši. Labi vecāki sarunājas ar saviem bērniem un tos māca. Audzināt bērnus nozīmē arī paskaidrot, kas ir labs un kas — slikts. Turklāt vecākiem pašiem jācenšas rīkoties pareizi, lai bērni varētu sekot viņu priekšzīmei.

Diemžēl ne visi vecāki audzina savus bērnus tā, kā pienāktos. Vai tas nozīmē, ka viņu bērni nevar izaugt par krietniem cilvēkiem? Nē, tā nav. Pat daudzi pieauguši cilvēki, arī tādi, kas ir uzauguši nelabvēlīgās ģimenēs, ir spējuši veikt pārsteidzošas izmaiņas savā dzīvē un kļuvuši par kārtīgiem un uzticamiem sabiedrības locekļiem. Kā redzēsim nākamajā rakstā, starp viņiem ir pat tādi, ko citi agrāk uzskatīja par nelabojamiem.