Materiāls ir balstīts uz grāmatas Ko patiesībā māca Bībele? 1. nodaļu.

Noskaidro, kāpēc ir svarīgi zināt un lietot Dieva vārdu.