Materiāls ir balstīts uz grāmatas Ko patiesībā māca Bībele? 1. nodaļu.

Uzzini, kā jūtas Dievs, redzot, ka ar mums notiek kaut kas slikts.