Materiāls ir balstīts uz grāmatas Ko patiesībā māca Bībele? 9. nodaļu.

Uzzini, kāpēc mēs varam būt pārliecināti, ka dzīvojam ”pēdējās dienās”.