Materiāls ir balstīts uz grāmatas Ko patiesībā māca Bībele? 10. nodaļu.

Uzzini, kas Bībelē ir teikts par eņģeļiem — gan tiem, kuri ir uzticīgi Dievam, gan tiem, kuri nav.