Materiāls ir balstīts uz grāmatas Ko patiesībā māca Bībele? 3. nodaļu.

Ar savas valstības starpniecību Dievs īstenos savu nodomu attiecībā uz zemi un tādējādi likvidēs visas pasaules problēmas.