Materiāls ir balstīts uz grāmatas Ko patiesībā māca Bībele? 3. nodaļu.

Uzzini, kā mūsdienu pasaule atšķiras no tās, ko Dievs sākotnēji bija iecerējis.