Materiāls ir balstīts uz grāmatas Ko patiesībā māca Bībele? 10. nodaļu.

Kāpēc Jehova ir aizliedzis jebkāda veida spiritismu? Kā mēs sevi varam pasargāt no garīgām būtnēm, kas vēlas mūs pievilt?