Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mācību lapas

Lejupielādē šīs mācību lapas un aizpildi tās, izmantojot grāmatu Ko patiesībā māca Bībele?. Pārbaudi savus uzskatus, izpēti, ko māca Bībele, un iemācies aizstāvēt savu ticību.

Ko patiesībā māca Bībele?

Šī grāmata palīdzēs uzzināt Bībeles atbildes uz tādiem jautājumiem kā: kādēļ mēs ciešam? Kas notiek pēc nāves? Kā veidot laimīgu ģimeni?

1. NODAĻA

Kā uzzināt patiesību par Dievu? 1. daļa

Kā tu atbildētu uz apgalvojumu, ka Dievs soda cilvēkus, likdams tiem ciest?

1. NODAĻA

Kā uzzināt patiesību par Dievu? 2. daļa

Vai ir iespējams kļūt par Dieva draugu?

2. NODAĻA

Bībele — grāmata no Dieva. 1. daļa

Kāpēc var teikt, ka Bībele ir no Dieva, ja to sarakstīja cilvēki?

2. NODAĻA

Bībele — grāmata no Dieva. 2. daļa

Kāda tās iezīme, kas, iespējams, vairāk par jebkuru citu, pārliecina cilvēkus, ka Bībele ir grāmata no Dieva.

3. NODAĻA

Dieva nodoms par dzīvi uz zemes. 1. daļa

Vai Dievs tiešām ir iecerējis pasauli tādu, kāda tā ir pašlaik?

3. NODAĻA

Dieva nodoms par dzīvi uz zemes. 2. daļa

Ja Dieva nodoms bija padarīt zemi par paradīzi, kāpēc tas joprojām nav īstenojies?

3. NODAĻA

Dieva nodoms par dzīvi uz zemes. 3. daļa

Vai Dievam ir nodoms atrisināt pasaules problēmas?

4. NODAĻA

Kas ir Jēzus Kristus? 1. daļa

Kā tu varētu atbildēt tiem, kas apgalvo, ka Jēzus bija vienkārši labs cilvēks un nekas vairāk?

4. NODAĻA

Kas ir Jēzus Kristus? 2. daļa

Kā tu atbildētu kādam, kas apgalvo, ka Jēzus ir vienlīdzīgs ar Dievu?

4. NODAĻA

Kas ir Jēzus Kristus? 3. daļa

Kā Jēzus personībā izpaudās gan spēks, gan maigums?

5. NODAĻA

Izpirkums — Dieva izcilākā dāvana. 1. daļa

Vai ir iespējams nopelnīt glābšanu ar labiem darbiem?

5. NODAĻA

Izpirkums — Dieva izcilākā dāvana. 2. daļa

Kā viena cilvēka nāve pirms divtūkstoš gadiem var ietekmēt tavu dzīvi?

6. NODAĻA

Kur atrodas mirušie? 1. daļa

Vai cilvēks pēc nāves turpina dzīvot? Vai cilvēki tiek mocīti elles ugunīs?

7. NODAĻA

Patiesa cerība mirušajiem. 1. daļa

Ja tu sēro, vai tas nozīmē, ka tev trūkst ticības uz augšāmcelšanos?

7. NODAĻA

Patiesa cerība mirušajiem. 2. daļa

Kā tu varētu atbildēt, ja kāds saka, ka solījums par augšāmcelšanu izklausās pārāk labs, lai tam ticētu?

9. NODAĻA

Vai patlaban rit ”pēdējās dienas”? 1. daļa

Dažiem ir grūti noticēt, ka mēs dzīvojam pēdējās dienās. Kas tevi pārliecina, ka tuvojas šīs pasaules gals?

9. NODAĻA

Vai patlaban rit ”pēdējās dienas”? 2. daļa

Bībelē ir paredzēti arī pozitīvi notikumi pēdējās dienās.

10. NODAĻA

Kā mūs ietekmē garīgās būtnes. 1. daļa

Vai eņģeļi pastāv? Vai ir arī sliktie eņģeļi? Izmanto šīs mācību lapas, lai uzzinātu atbildes.

10. NODAĻA

Kā mūs ietekmē garīgās būtnes. 2. daļa

Vai ir nepareizi mēģināt sazināties ar garu pasauli?