Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

MĀCĪBU VIDEO

Bībeles pamatmācības

Šajos īsajos video ir rodamas atbildes uz svarīgiem jautājumiem par Bībeles tēmām. Katrs video atbilst nodarbībai brošūrā Laba vēsts no Dieva.

Laba vēsts no Dieva

Kāda ir labā vēsts, ko Dievs paziņo? Kāpēc mēs varam tai ticēt? Šajā brošūrā ir atrodamas atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par Bībeli.

Vai Dievam ir vārds?

Dievam ir daudz titulu, piemēram, Visvarenais, Radītājs un Kungs. Bet Dievam ir arī vārds, kas Bībelē ir minēts vairāk nekā 7000 reižu.

Kas ir Bībeles autors?

Kāpēc Bībeli pamatoti var saukt par Dieva vārdiem, kaut gan to ir sarakstījuši cilvēki? Vai Bībelē ir ietvertas cilvēku vai Dieva domas?

Kā var zināt, ka Bībelē rakstītais ir patiesība?

Ja Bībeles autors ir Dievs, tad tai būtu jāatšķiras no visām citām grāmatām.

Kāpēc Jēzum bija jāmirst?

Bībelē Jēzus nāvei ir piešķirta liela nozīme. Kas ar viņa nāvi tika panākts?

Kāpēc Dievs radīja zemi?

Zeme ir neizsakāmi skaista. Tā atrodas vajadzīgajā attālumā no Saules, tai ir piemērots slīpuma leņķis un rotācijas ātrums. Kāpēc Dievs tik ļoti pūlējās, veidojot zemi?

Kas ir Dieva valstība?

Savas kalpošanas laikā Jēzus runāja par Dieva valstību biežāk nekā par jebko citu. Gadsimtiem ilgi viņa sekotāji lūdza, lai šī valstība nāk.