Iet uz pamatdaļu

Bībeles pamatmācības (videomateriāli)

Šajos īsajos video ir atrodamas atbildes uz svarīgiem jautājumiem par Bībeles tēmām, piemēram: kāpēc Dievs radīja zemi? Kas notiek pēc nāves? Kāpēc Dievs pieļauj ciešanas?

Vai Visums ir radīts?

Daudzi nepareizi saprot Bībeles stāstu par radīšanu vai arī uzskata to par izdomājumu. Vai ir saprātīgi ticēt tam, kas teikts Bībelē?

Vai Dievam ir vārds?

Dievam ir daudz titulu, piemēram, Visvarenais, Radītājs un Kungs. Bet Dievam ir arī vārds, kas Bībelē ir minēts vairāk nekā 7000 reižu.

Kā ir iespējams kļūt par Dieva draugu?

Visos laikos cilvēkus ir nodarbinājis jautājums, vai ir iespējams iepazīt savu Radītāju. Ar Bībeles palīdzību mēs varam kļūt par Dieva draugiem. Šī draudzība sākas, kad uzzinām, kāds ir mūsu debesu Tēva vārds.

Kas ir Bībeles autors?

Kāpēc Bībeli pamatoti var saukt par Dieva vārdiem, kaut gan to ir sarakstījuši cilvēki? Vai Bībelē ir ietvertas cilvēku vai Dieva domas?

Kā var zināt, ka Bībelē rakstītais ir patiesība?

Ja Bībeles autors ir Dievs, tad tai būtu jāatšķiras no visām citām grāmatām.

Kāpēc Dievs radīja zemi?

Zeme ir neizsakāmi skaista. Tā atrodas vajadzīgajā attālumā no Saules, tai ir piemērots slīpuma leņķis un rotācijas ātrums. Kāpēc Dievs tik ļoti pūlējās, veidojot zemi?

Kas notiek pēc nāves?

Bībelē ir apsolīts, ka pienāks laiks, kad daudzi cilvēki tiks piecelti no nāves, tāpat kā savulaik tika piecelts Lācars.

Vai pastāv elle?

Bībelē ir sacīts, ka ”Dievs ir mīlestība”, tāpēc nav iespējams, ka viņš mocītu cilvēkus par izdarītajiem grēkiem.

Vai Jēzus Kristus ir Dievs?

Vai Jēzus Kristus ir visvarenais Dievs? Vai arī Jēzus un visvarenais Dievs ir divas dažādas personas?

Kāpēc Jēzum bija jāmirst?

Bībelē var lasīt, ka Jēzus nāvei ir liela nozīme. Kas ar viņa nāvi tika panākts?

Kas ir Dieva valstība?

Savas kalpošanas laikā Jēzus runāja par Dieva valstību biežāk nekā par jebko citu. Gadsimtiem ilgi viņa sekotāji lūdza, lai šī valstība nāk.

Dieva valstība sāka valdīt 1914. gadā

Vairāk nekā pirms 2600 gadiem Dievs varenam ķēniņam sūtīja sapni, kurā redzētais piepildās mūsdienās.

Kā pasaule ir mainījusies kopš 1914. gada

Pasaules notikumi un tas, kāda ir cilvēku sabiedrība, skaidri liecina, ka pravietojumi par ”pēdējām dienām” piepildās kopš 1914. gada.

Kāpēc Dievs pieļauj ciešanas?

Daudzus nodarbina jautājums: kāpēc pasaulē ir tik daudz naida un ciešanu? Bībelē ir atrodama pārliecinoša atbilde uz šo jautājumu.

Vai Dievam ir pieņemamas visas reliģijas?

Daudzi uzskata, ka reliģiskajai piederībai nav nozīmes.

Kāds ir Dieva viedoklis par tēlu izmantošanu pielūgsmē?

Vai tēlu godināšana palīdz tuvoties Dievam, kuru nevar redzēt?

Vai Dievs uzklausa visas lūgšanas?

Vai Dievs uzklausa egoistiskas lūgšanas? Kā ir tad, ja vīrs slikti izturas pret sievu un nākamajā dienā lūdz Dieva svētību?

Vai pornogrāfijas skatīšanās ir grēks pret Dievu?

Vai Bībelē ir kaut kas teikts par pornogrāfiju? Kā mēs varam uzzināt, kāds ir Dieva viedoklis?