Iet uz pamatdaļu

Vai Bībelē ir kaut kas teikts par viendzimuma laulībām?

Vai Bībelē ir kaut kas teikts par viendzimuma laulībām?

Bībeles atbilde

Jau ilgi pirms tam, kad laulības iekārtojumu sāka regulēt valdības, mūsu Radītājs bija noteicis normas, kas attiecas uz laulību. Pirmajā Bībeles grāmatā ir teikts: ”Vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu.” (1. Mozus 2:24.) Kā norādīts izdevumā Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words, ebreju valodas vārds, kas ir tulkots ”sieva”, ”norāda uz sieviešu dzimuma būtni”. Jēzus apstiprināja, ka tiem, kas stājas laulībā, ir jābūt ”vīrietim un sievietei”. (Mateja 19:4.)

Saskaņā ar Dieva ieceri laulībai bija jākļūst par pastāvīgām un ciešām saitēm starp vīrieti un sievieti. Vīrietis un sieviete ir radīti tā, lai papildinātu viens otru un spētu apmierināt viens otra emocionālās un seksuālās vajadzības, kā arī lai gādātu par bērniem.