Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Vai Jēzus ir Visvarenais Dievs?

Vai Jēzus ir Visvarenais Dievs?

Bībeles atbilde

Jēzus pretinieki apsūdzēja viņu, ka viņš pielīdzina sevi Dievam. (Jāņa 5:18; 10:30—33.) Taču Jēzus nekad neapgalvoja, ka viņš būtu vienlīdzīgs ar Visvareno Dievu. Viņš sacīja: ”Tēvs ir lielāks par mani.” (Jāņa 14:28.)

Jēzus agrīnie sekotāji neuzskatīja, ka Jēzus ir vienlīdzīgs ar Visvareno Dievu. Piemēram, apustulis Pāvils rakstīja, ka pēc tam, kad Jēzus tika piecelts no nāves, ”Dievs viņu [Jēzu] paaugstināja”. Acīmredzot Pāvils nedomāja, ka Jēzus ir Visvarenais Dievs. Kā gan Dievs varētu paaugstināt Jēzu, ja Jēzus jau būtu bijis Visvarenais Dievs? (Filipiešiem 2:9.)