Iet uz pamatdaļu

Vai Jēzus ir Visvarenais Dievs?

Vai Jēzus ir Visvarenais Dievs?

Bībeles atbilde

 Jēzus pretinieki apsūdzēja viņu, ka viņš pielīdzina sevi Dievam. (Jāņa 5:18; 10:30—33.) Taču Jēzus nekad neapgalvoja, ka viņš būtu vienlīdzīgs ar Visvareno Dievu. Viņš sacīja: ”Tēvs ir lielāks par mani.” (Jāņa 14:28.)

 Jēzus agrīnie sekotāji neuzskatīja, ka Jēzus ir vienlīdzīgs ar Visvareno Dievu. Piemēram, apustulis Pāvils rakstīja, ka pēc tam, kad Jēzus tika piecelts no nāves, ”Dievs viņu [Jēzu] paaugstināja”. Acīmredzot Pāvils nedomāja, ka Jēzus ir Visvarenais Dievs. Kā gan Dievs varētu paaugstināt Jēzu, ja Jēzus jau būtu bijis Visvarenais Dievs? (Filipiešiem 2:9.)