Iet uz pamatdaļu

Vai ir jālūdz svētie?

Vai ir jālūdz svētie?

Bībeles atbilde

Nē, svētie nav jālūdz. Bībele māca, ka jālūdz tikai Dievs, turklāt Jēzus vārdā. Jēzus saviem mācekļiem teica: ”Jums būs tā lūgt: Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top tavs vārds.” (Mateja 6:9.) * Viņš nekad mācekļiem nelika lūgt svētos, eņģeļus vai kādu citu, izņemot Dievu.

Vēl Jēzus saviem sekotājiem sacīja: ”Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva, kā vien caur mani.” (Jāņa 14:6.) Dievs ir iecēlis par starpnieku tikai un vienīgi Jēzu. (Ebrejiem 7:25.)

Vai var lūgt gan Dievu, gan svētos?

Kad Jēzus noraidīja kādu Sātana piedāvājumu, viņš teica: ”Tev būs Dievu, savu Kungu, pielūgt un viņam vien kalpot.” (Mateja 4:10.) Lūgšana pieder pie pielūgsmes, un, saskaņā ar Bībeli, ir jāpielūdz tikai Dievs un neviens cits. (Jesajas 48:11.)

Ja mēs lūgtu kādu citu, vai tie būtu svētie vai eņģeļi, mēs aizskartu Dievu. Kad apustulis Jānis gribēja pielūgt eņģeli, eņģelis viņu apturēja, sacīdams: ”Nedari to! Es esmu tāds pats kalps kā tu un tavi brāļi, kam ir Jēzus liecība. Pielūdz Dievu!” (Atklāsmes 19:10.)

^ 3. rk. Šajā rakstā Bībele ir citēta no Bībeles 1965. gada izdevuma.