Bībeles atbilde

Jā, Dievs palīdz cilvēkiem, kuri no sirds lūdz to, kas ir saskaņā ar viņa gribu. Varbūt jūs agrāk nekad neesat lūdzis Dievu, bet, lasot Bībelē par cilvēkiem, kas ir lūguši Dievam palīdzību, jūs varat gūt iedrošinājumu to darīt. Lūk, daži piemēri.

  • Palīdzi man, ak Kungs mans Dievs, izglāb mani pēc savas žēlastības!” (Psalms 109:26.)

  • Kaut Tev, Kungs, labpatiktu mani izglābt, steidzies, ak Kungs, man palīgā!” (Psalms 40:14.)

Protams, cilvēkam, kas teica šos vārdus, bija stipra ticība Dievam. Taču Dievs uzklausa visus, kas viņam tuvojas ar pareizu attieksmi, — piemēram, tos, kam ir ”salauztas sirdis” vai ”satriekts un noskumis prāts”. (Psalms 34:19.)

Dievs nav tik tāls, ka viņu neinteresētu mūsu problēmas. Bībelē ir rakstīts: ”Tas Kungs ir dižens, tomēr Viņš uzlūko pazemīgo un pazīst lepno jau no tālienes.” (Psalms 138:6.) Jēzus saviem mācekļiem reiz teica: ”Pat visi mati uz jūsu galvas ir saskaitīti.” (Mateja 10:30.) Dievs par mums zina visu, pat to, ko mēs paši nezinām. Tātad viņš noteikti mūs uzklausīs, ja mēs lūgsim, lai viņš mums palīdz, kad mūs māc raizes. (1. Pētera 5:7.)