Bībeles atbilde

Jā, Dievs maina savas domas jeb attieksmi, ja cilvēki maina savu rīcību. Piemēram, kad Dievs senajiem izraēliešiem paziņoja savu spriedumu, viņš teica: ”Varbūt viņi uzklausīs tos un atgriezīsies ikviens no sava ļaunā ceļa. Tad varbūt arī Man kļūtu žēl mana nodoma tiem sūtīt nelaimi viņu ļauno darbu dēļ.” (Jeremijas 26:3.)

Šajā Bībeles tulkojumā ir teikts, ka Dievam ”kļūtu žēl”, ka viņš bija nolēmis sūtīt nelaimi. Tāpēc varētu rasties iespaids, ka viņš bija kļūdījies. Tomēr oriģinālā lietotais senebreju vārds var nozīmēt ”viedokļa vai nodoma maiņu”. Kāds Bībeles pētnieks rakstīja: ”Izmaiņas cilvēka rīcībā var mainīt Dieva spriedumu.”

Protams, tāpēc vien, ka Dievs var mainīt savas domas, nenozīmē, ka viņam tas ir jādara. Pārdomāsim dažas situācijas, par kurām Bībelē ir teikts, ka Dievs nemainīja savas domas:

  • Dievs nepieļāva, ka Balaks mainītu viņa domas un nolādētu Izraēla tautu. (4. Mozus 23:18—20.)

  • Tā kā Izraēlas ķēniņš Sauls apzināti rīkojās ļauni, Dievs nolēma atņemt Saulam ķēniņa varu un nemainīja savu lēmumu. (1. Samuēla 15:28, 29.)

  • Dievs īstenos savu solījumu padarīt savu Dēlu par priesteri uz mūžīgiem laikiem. Dievs nemainīs savas domas. (Psalms 110:4.)

Vai Bībelē nav rakstīts, ka Dievs nekad nemainās?

Jā, tā ir rakstīts. Bībelē ir lasāmi Dieva teiktie vārdi: ”Es esmu tas Kungs, un Es nepārveidojos.” (Maleahija 3:6.) Vēl Bībelē ir teikts, ka Dievs ”nemainās kā mainīgās ēnas”. (Jēkaba 1:17.) Tomēr tas nav pretrunā ar Bībelē rakstīto, ka Dievs maina savas domas. Nemainās Dieva personība un viņa mīlestības un taisnīguma normas. (5. Mozus 32:4; 1. Jāņa 4:8.) Tomēr dažādiem cilvēkiem dažādos laikos Jehova var dot atšķirīgus norādījumus. Piemēram, ķēniņam Dāvidam Dievs bija devis divus pretējus norādījumus, kā rīkoties, bet abos gadījumos iznākums bija sekmīgs. (2. Samuēla 5:18—25.)

Vai Dievs nožēlo, ka ir radījis cilvēkus?

Nē, Dievs to nenožēlo, kaut arī viņam ir žēl, ka lielākā daļa viņu ignorē vai noraida. Aprakstot apstākļus, kas valdīja pirms Noasa dienu pasaules plūdiem, Bībelē ir teikts: ”Dievam kļuva žēl, ka Viņš cilvēku zemes virsū bija radījis, un Viņš savā sirdī ļoti noskuma.” (1. Mozus 6:6.) Šajā Bībeles pantā senebreju valodas vārds, kas tulkots ”kļuva žēl”, var nozīmēt ”mainīt domas”. Dieva domas mainījās par lielāko cilvēku daļu, kas dzīvoja pirms plūdiem, jo tie kļuva ļauni. (1. Mozus 6:5, 11.) Kaut arī Dievam kļuva žēl, ka viņi izlēma iet pa nepareizo ceļu, viņš nemainīja savu attieksmi pret cilvēkiem kopumā. Īstenībā viņš izglāba cilvēci plūdos, pasargājot no tiem Noasu un viņa ģimenes locekļus. (1. Mozus 8:21; 2. Pētera 2:5, 9.)