Iet uz pamatdaļu

Vai Dievs ir radījis Sātanu?

Vai Dievs ir radījis Sātanu?

Bībeles atbilde

 No Bībeles var uzzināt, ka Dievs nav radījis Sātanu jeb Velnu. Viņš radīja personu, kas kļuva par Sātanu. Par Dievu Bībelē ir teikts: ”Pilnīgs ir Viņa darbs, jo visi Viņa ceļi ir pareizi un patiesi; Dievs ir uzticams un bez viltus. Viņš ir taisns un patiess.” (5. Mozus 32:3—5.) No šiem vārdiem mēs varam secināt, ka sākumā Sātans Velns bija pilnīga būtne — viens no Dieva dēliem, eņģeļiem.

 Jāņa evaņģēlijā, 8. nodaļas 44. pantā, Jēzus par Velnu sacīja, ka viņš ”nav noturējies patiesībā”, tā norādīdams, ka agrāk Velns ir bijis patiess un bez vainas.

 Tāpat kā visām citām Jehovas radītajām būtnēm, kas apveltītas ar intelektu, eņģelim, kurš kļuva par Sātanu, bija dota brīvība izvēlēties starp labu un ļaunu. Izvēlēdamies nostāties pret Dievu un pamudinādams pirmos cilvēkus pievienoties viņam, viņš sevi padarīja par Sātanu, kas nozīmē ”pretinieks”. (1. Mozus 3:1—5; Atklāsmes 12:9.)