Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Vai Dieva vārds ir Jēzus?

Vai Dieva vārds ir Jēzus?

Bībeles atbilde

Jēzus pats sevi sauca par ”Dieva Dēlu”. (Jāņa 10:36; 11:4.) Jēzus nekad neapgalvoja, ka viņš ir Visvarenais Dievs.

Turklāt Jēzus vērsās lūgšanās pie Dieva. (Mateja 26:39.) Mācīdams savus sekotājus lūgt Dievu, Jēzus sacīja: ”Mūsu Tēvs debesīs! Lai tiek svētīts tavs vārds.” (Mateja 6:9.)

Jēzus norādīja, kāds ir Dieva vārds, kad, citējot Dieva Rakstus, sacīja: ”Klausies, Izraēl, Jehova, mūsu Dievs, ir viens Jehova.” (Marka 12:29; 5. Mozus 6:4.)