Bībeles atbilde

Daudzas kristīgās konfesijas māca, ka Dievs ir trīsvienīgs. Tomēr, lūk, kāds atzinums ir lasāms Britu enciklopēdijā: ”Ne vārds ”trīsvienība”, ne arī skaidra trīsvienības mācība Jaunajā Derībā nav atrodami.. [..] Šī doktrīna daudzos strīdos un diskusijās pakāpeniski attīstījās vairāku gadsimtu gaitā.

Patiesībā Bībelē Dievs nekad nav aprakstīts kā trīsvienības daļa. Gluži pretēji, tajā ir atrodami šādi vārdi:

Jehova, mūsu Dievs, ir viens Jehova.” (Marka 12:29.)

Lai cilvēki zina, ka tu, kura vārds ir Jehova, tu vienīgais esi Visaugstākais pār visu zemi.” (Psalms 83:19NW.)

Mūžīgā dzīvība ir tā, ka viņi iepazīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, — Jēzu Kristu.” (Jāņa 17:3.)

Dievs ir viens.” (Galatiešiem 3:20.)

Kāpēc lielākā daļa kristīgo konfesiju apgalvo, ka Dievs ir trīsvienīgs?