Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Vai ir nepieciešams piederēt pie kādas reliģiskas organizācijas?

Vai ir nepieciešams piederēt pie kādas reliģiskas organizācijas?

Bībeles atbilde

Jā, tas ir nepieciešams, jo Dievs vēlas, lai viņa kalpi būtu vienoti un pielūgtu viņu kopīgi. Bībelē ir teikts: ”Būsim vērīgi cits pret citu, lai pamudinātu uz mīlestību un labiem darbiem, un neatstāsim novārtā savas sapulces.” (Ebrejiem 10:24, 25.)

Jēzus norādīja, ka viņa sekotāji būs organizēti kā grupa, kad teica: ”Pēc tā visi sapratīs, ka jūs esat mani mācekļi — ja jūsu starpā būs mīlestība.” (Jāņa 13:35.) Galvenais veids, kā kristieši var apliecināt mīlestību viens pret otru — pulcējoties ar saviem ticības biedriem. Viņiem jābūt organizētiem draudzēs, kas regulāri pulcējas, lai pielūgtu Dievu. (1. Korintiešiem 16:19.) Visiem kopā viņiem jāveido starptautiska brāļu un māsu saime. (1. Pētera 2:17.)

Nepietiek tikai piederēt pie kādas reliģiskas organizācijas

Kaut arī Bībelē ir norādīts, ka Dieva kalpiem ir jāpulcējas, lai viņu pielūgtu, tomēr tā nemāca, ka, lai iegūtu Dieva labvēlību, pietiek tikai piederēt pie kādas reliģiskas organizācijas. Lai cilvēks būtu tīkams Dievam, viņa reliģiskajai pārliecībai ir jāietekmē viņa ikdienas dzīvi. Piemēram, Bībelē ir teikts: ”Lūk, ko mūsu Dievs un Tēvs uzskata par tīru un nevainojamu kalpošanu: gādāt par bāreņiem un atraitnēm viņu bēdās un pasargāt sevi pasaules neaptraipītu.” (Jēkaba 1:27.)