Iet uz pamatdaļu

Reliģija un kalpošana Dievam

Reliģija

Vai visas reliģijas ved pie Dieva?

Lai atrastu atbildi uz šo jautājumu, jāņem vērā divi faktori, uz kuriem norādīts Bībelē.

Vai ir nepieciešams piederēt pie kādas reliģiskas organizācijas?

Vai cilvēks var pielūgt Dievu, nepiederot pie kādas reliģiskas organizācijas?

Kāpēc pastāv tik daudz kristīgo konfesiju?

Vai tas ir saskaņā ar Jēzus, kristietības dibinātāja, nodomu?

Kā var atrast patieso reliģiju?

Bībelē ir izceltas deviņas iezīmes, pēc kurām var noteikt patieso reliģiju.

Kas ir antikrists?

Vai viņš vēl tikai nāks vai ir jau atnācis?

Lūgšanas

Vai Dievs man palīdzēs, ja es viņu lūgšu?

Vai Dievu interesē mūsu problēmas?

Vai Dievs man atbildēs, ja es viņu lūgšu?

Tas, vai Dievs atbildēs uz jūsu lūgšanām, lielā mērā ir atkarīgs no jums pašiem.

Ko var lūgt Dievam?

Vai ir vērts stāstīt Dievam par savām raizēm?

Kāpēc jālūdz Jēzus vārdā?

Kādu iemeslu dēļ Dievs ir jālūdz Jēzus vārdā?

Vai ir jālūdz svētie?

Uzziniet, kas Bībelē teikts par to, pie kā jāvēršas lūgšanās.

Kāpēc Dievs dažas lūgšanas neuzklausa?

Uzziniet, uz kādām lūgšanām Dievs neatbild un kādus cilvēkus viņš neuzklausa.

Glābšana

Kas ir glābšana?

Kā var iegūt glābšanu? No kā cilvēks tiek glābts?

Kādā ziņā Jēzus mūs glābj?

Kāpēc Jēzus aizlūdz par mums? Vai pietiek tikai ticēt Jēzum, lai mēs tiktu glābti?

Kādā ziņā Jēzus upuris ir ”izpirkums daudzu labā”?

Kā izpirkums sagādā atbrīvošanu no grēka?

Ko nozīmē kristīšanās?

Bībelē ir stāstīts, ka pirmajā gadsimtā daudzi tika kristīti. Kāpēc Jēzus sekotājiem jātiek kristītiem?

Grēks un piedošana

Kas ir grēks?

Vai visi grēki ir vienādi slikti?

Vai spēlēt azartspēles ir grēks?

Ja jau Bībelē nav daudz runāts par azartspēlēm, kā mēs varam zināt Dieva viedokli par tām?

Reliģiskas paražas

Kas Bībelē teikts par desmito tiesu?

Vai kristiešiem ir jāmaksā desmitā tiesa? Uzziniet, kādu atbildi sniedz Bībele.

Kas Bībelē ir teikts par devīgumu?

Kāds devējs Dievam ir patīkams?