Iet uz pamatdaļu

Dzīve un nāve

Dzīve

Kāda ir dzīves jēga?

Vai jūs esat kādreiz domājis par to, kāda ir dzīves jēga? Uzziniet, kādu atbildi uz šo jautājumu sniedz Bībele.

Ko Dievs no mums vēlas?

Vai ir jāsaņem kāda īpaša zīme no Dieva, lai uzzinātu, ko viņš no mums vēlas? Uzziniet, kas par to teikts Bībelē.

Kas ir dvēsele?

Vai tas ir kaut kas tāds, kas ir cilvēkā un turpina dzīvot pēc ķermeņa nāves?

Kuru cilvēku vārdi ir rakstīti ”dzīvības grāmatā”?

Dievs ir apsolījis atcerēties tos, kas ir bijuši viņam uzticīgi. Vai jūsu vārds ir rakstīts ”dzīvības grāmatā”?

Nāve

Kāpēc cilvēki mirst?

Bībeles atbilde uz šo jautājumu sniedz mierinājumu un cerību.

Kas notiek pēc nāves?

Vai mirušie jūt, kas notiek apkārt?

Kā Bībele var palīdzēt tiem, kas domā par pašnāvību?

Kādi Bībeles padomi var palīdzēt tiem, kurus māc domas par pašnāvību?

Kā pārvarēt bailes no nāves?

Pārvarot slimīgas bailes no nāves, mēs varam izjust prieku par dzīvi.

Vai tas, ko cilvēki ir pieredzējuši, būdami tuvu nāvei, liecina par pēcnāves dzīvi?

Vai pastāv iespēja ielūkoties viņpasaulē? Bībeles apraksts par Lācara augšāmcelšanu palīdz gūt atbildi uz šo jautājumu.

Vai mūsu nāves diena ir iepriekš noteikta?

Kāpēc Bībelē ir teikts, ka ir ”savs laiks mirt”?

Debesis un elle

Kas dodas uz debesīm?

Daudzi maldīgi uzskata, ka visi labie cilvēki dodas uz debesīm. Kas par to teikts Bībelē?

Vai pastāv elle, kur grēcinieki tiek sodīti ar mūžīgām mokām?

Daudzi tic, ka elle ir vieta, kur grēcinieki tiek sodīti ar mūžīgām mocībām. Bet vai to māca Bībele?

Kas nonāk ellē?

Vai ir iespējams, ka labi cilvēki nonāk ellē? Vai cilvēks var tikt atbrīvots no elles? Vai elle pastāvēs mūžīgi? Bībele sniedz atbildes uz šiem jautājumiem.

Cerība mirušajiem

Kas ir augšāmcelšana?

Augšāmcelšana noteikti sagādās daudz pārsteigumu.