Iet uz pamatdaļu

Dievs

Kas ir Dievs?

Vai Dievs pastāv?

Pieci uz Bībeli balstīti argumenti, kas liek secināt, ka Dievs ir.

Vai Dievs ir bezpersonisks spēks?

Bībelē ir teikts, ka Dievs ar savu spēku ir radījis visu. Bet vai viņš interesējas par mums?

Vai Dievs ir visuresošs?

Vai Bībelē mācīts, ka Dievs ir visur? Kāpēc mēs varam būt pārliecināti, ka viņš mājo noteiktā vietā, tomēr pazīst ikvienu cilvēku?

Vai Dievam ir konkrēta mājvieta?

Kas Bībelē ir teikts par to, kur mīt Dievs? Vai tur atrodas arī Jēzus?

Vai Bībelē var atrast mācību par trīsvienību?

Daudzas reliģijas māca, ka Dievs ir trīsvienīgs. Vai to māca arī Bībele?

Vai Dievs maina savas domas?

Vai Bībele ir pretrunā pati sev tādēļ, ka tajā ir rakstīti Dieva teiktie vārdi: ”Es nepārveidojos” un ”Man kļūtu žēl mana nodoma”?

Kas ir svētais gars?

Kāpēc svētais gars Bībelē ir saukts par Dieva ”rokām”?

Dieva personvārds

Vai Dievam ir vārds?

Daudzos Bībeles tulkojumos ir sastopams Dieva vārds. Vai jums tas būtu jāizmanto?

Vai Dieva vārds ir Jēzus?

Jēzus nekad neapgalvoja, ka viņš ir Visvarenais Dievs. Kāpēc?

Kas ir Jehova?

Vai viņš ir tikai ebreju Dievs?

Cik vārdu ir Dievam?

Cilvēki domā, ka Dievam ir daudz vārdu: Allāhs, Alfa un Omega, Ēl Šadajs, Jehova-Jire. Vai ir svarīgi, kā mēs dēvējam Dievu?

Dieva griba

Ko Dievs no mums vēlas?

Vai ir jāsaņem kāda īpaša zīme no Dieva, lai uzzinātu, ko viņš no mums vēlas? Uzziniet, kas par to teikts Bībelē.

Vai Dievs ir vainojams cilvēku ciešanās?

Nelaime var notikt ar ikvienu, arī tādu cilvēku, pret kuru Dievs ir labvēlīgs. Kāpēc?