Iet uz pamatdaļu

”Es gribu nomirt.” Vai Bībele var palīdzēt, ja jūs māc domas par pašnāvību?

”Es gribu nomirt.” Vai Bībele var palīdzēt, ja jūs māc domas par pašnāvību?

Bībeles atbilde

 Jā, var! Bībeli mums ir devis ”Dievs, kas mierina nomāktos”. (2. Korintiešiem 7:6.) Kaut arī Bībele nav psiholoģiskās palīdzības rokasgrāmata, tā daudziem ir palīdzējusi uzveikt domas par pašnāvību. Tās vērtīgie padomi var palīdzēt arī jums.

 Kādi praktiski padomi ir atrodami Bībelē?

 • Neklusējiet par to, kā jūtaties.

   Kas teikts Bībelē. ”Īsts draugs vienmēr mīl draugu un grūtā brīdī viņam ir kā brālis.” (Sālamana pamācības 17:17.)

   Paskaidrojums. Ja mūs māc drūmas domas, mums ir vajadzīgs atbalsts.

   Ja mēs savus pārdzīvojumus paturam pie sevis, mūsu nasta var kļūt nepanesami smaga. Bet, ja mēs tajos ar kādu dalāmies, mēs varam izjust atvieglojumu un varbūt pat paraudzīties uz savu situāciju citām acīm.

   Ieteikums. Aprunājieties šodien ar kādu, piemēram, ar ģimenes locekli vai uzticamu draugu. a Jūs varat arī ietērpt savas izjūtas vārdos, izsakot tās rakstveidā.

 • Meklējiet speciālista palīdzību.

   Kas teikts Bībelē. ”Ne jau veselajiem vajag ārstu, bet slimajiem.” (Mateja 9:12.)

   Paskaidrojums. Ja mums ir veselības problēmas, mums ir vajadzīga medicīniska palīdzība.

   Pašnāvības domas var liecināt par psihiskiem vai emociju traucējumiem. Par tiem, tāpat kā par fiziskām slimībām, nav jākaunas, un tos ir iespējams ārstēt.

   Ieteikums. Pēc iespējas ātrāk vērsieties pie ārsta.

 • Atcerieties, ka Dievam rūp, kas ar jums notiek.

   Kas teikts Bībelē. ”Vai piecus zvirbuļus nepārdod par divām nieka monētām? Tomēr nevienu no tiem Dievs nav aizmirsis. [..] Nebaidieties! Jūs esat vērtīgāki nekā daudzi zvirbuļi.” (Lūkas 12:6, 7.)

   Paskaidrojums. Jūs esat Dievam dārgs.

   Varbūt jums liekas, ka nevienam gar jums nav daļas, taču Dievs redz, cik jums ir smagi. Jūs viņam neesat vienaldzīgs — pat ja jums ir zudusi vēlēšanās dzīvot. ”Satriektu un salauztu sirdi tu, Dievs, neatraidīsi,” teikts Psalmā 51:17. Dievs jūs mīl, tāpēc viņš grib, lai jūs dzīvotu.

   Ieteikums. Izpētiet, kā Bībele apstiprina, ka Dievs jūs mīl. Piemēram, izlasiet 24. nodaļu grāmatā Tuvojieties Jehovam, kas paredzēta Bībeles pētīšanai.

 • Lūdziet Dievu.

   Kas teikts Bībelē. ”Uzticiet viņam visas savas raizes, jo viņam rūp, kas ar jums notiek.” (1. Pētera 5:7.)

   Paskaidrojums. Dievs jūs aicina atklāti stāstīt viņam visu, kas jūs nospiež.

   Dievs jums var dāvāt iekšēju mieru un spēku dzīvot tālāk. (Filipiešiem 4:6, 7, 13.) Tā viņš atbalsta tos, kas no visas sirds lūdz viņam palīdzību. (Psalms 55:22.)

   Ieteikums. Jau šodien vērsieties pie Dieva lūgšanā. Uzrunājiet Dievu vārdā — Jehova — un pastāstiet viņam par savām izjūtām. (Psalms 83:18.) Lūdziet, lai viņš jums palīdz izturēt.

 • Domājiet par cerību, ko sniedz Bībele.

   Kas teikts Bībelē. ”Šī cerība mums ir kā drošs un stiprs enkurs dvēselei.” (Ebrejiem 6:19.)

   Paskaidrojums. Garastāvokļa svārstības jūs var mētāt augšā lejā kā kuģi bangojošā jūrā, taču Bībelē sniegtā cerība var palīdzēt jums atgūt līdzsvaru.

   Šī cerība nav tukša ilūzija — tā ir balstīta uz Dieva solījumu likvidēt visas ciešanas. (Atklāsmes 21:4.)

   Ieteikums. Lai uzzinātu vairāk par cerību, kādu sniedz Bībele, izlasiet 5. nodarbību brošūrā Laba vēsts no Dieva.

 • Dariet kaut ko tādu, kas jums patīk.

   Kas teikts Bībelē. ”Līksma sirds dziedina.” (Sālamana pamācības 17:22.)

   Paskaidrojums. Kad mēs nodarbojamies ar kaut ko patīkamu, uzlabojas mūsu psihiskā un emocionālā veselība.

   Ieteikums. Dariet to, kas jums parasti sagādā prieku. Piemēram, klausieties labu mūziku, palasiet kaut ko, kas jums uzlabo garastāvokli, vai nododieties kādam vaļaspriekam. Jūs varat vairot savu prieku, arī darot kaut ko citu labā, pat ja tas nav nekas liels. (Apustuļu darbi 20:35.)

 • Rūpējieties par savu fizisko veselību.

   Kas teikts Bībelē. ”Ķermeņa vingrināšana dod.. labumu.” (1. Timotejam 4:8.)

   Paskaidrojums. Fiziskas aktivitātes, pietiekams miegs un veselīgs uzturs uzlabo mūsu pašsajūtu.

   Ieteikums. Kaut vai tikai 15 minūtes pastaigājieties raitā solī.

 • Atcerieties, ka gan izjūtas, gan daudz kas cits mūsu dzīvē mēdz mainīties.

   Kas teikts Bībelē. ”Jūs taču nezināt, kas ar jums notiks rīt.” (Jēkaba 4:14.)

   Paskaidrojums. Pat ja šķiet, ka mūsu problēmas nav atrisināmas, var izrādīties, ka tās tomēr ir pārejošas.

   Lai cik bezcerīga situācija izskatītos šodien, jau rīt tā var būt citāda. Tāpēc nenolaidiet rokas. (2. Korintiešiem 4:8.) Ar laiku jūsu situācija var mainīties uz labo pusi, bet, ja jūs atņemsiet sev dzīvību, jūs to vairs nevarēsiet labot.

   Ieteikums. Izlasiet Bībelē par cilvēkiem, kas jutās tik nomākti, ka vairs negribēja dzīvot, un pievērsiet uzmanību, kā viņu dzīve mainījās uz labo pusi, turklāt bieži vien pilnīgi negaidītā veidā. Tālāk ir minēti daži piemēri.

 Vai Bībelē ir stāstīts par cilvēkiem, kas gribēja nomirt?

 Jā, Bībelē ir stāstīts par cilvēkiem, kas vairs nevēlējās dzīvot. Dievs viņus nenosodīja, bet, tieši pretēji, sniedza viņiem palīdzību. Viņš var palīdzēt arī jums.

Elija

 •  Kas viņš bija? Elija bija drosmīgs pravietis, taču reizēm arī viņš jutās nomākts. ”Elija bija parasts cilvēks, līdzīgs mums,” teikts Jēkaba 5:17.

 •  Kāpēc viņš gribēja mirt? Kādā dzīves brīdī Elija jutās vientuļš, nobijies un nevērtīgs, tāpēc viņš lūdza Dievu: ”Ņem, Jehova, manu dzīvību.” (1. Ķēniņu 19:4.)

 •  Kas viņam palīdzēja? Elija atklāti izstāstīja Dievam, kā viņš jūtas. Kā Dievs viņu stiprināja? Viņš apliecināja rūpes par Eliju un parādīja, cik liels ir viņa spēks. Turklāt Dievs pravietim ļāva saprast, ka viņš joprojām ir vērtīgs un vajadzīgs, un deva viņam uzticamu un spējīgu palīgu.

 •  Izlasiet par Eliju: 1. Ķēniņu 19:2—18.

Ījabs

 •  Kas viņš bija? Ījabs bija bagāts vīrs, kam bija liela ģimene un kas uzticīgi kalpoja patiesajam Dievam.

 •  Kāpēc viņš gribēja mirt? Visa Ījaba dzīve pēkšņi sagruva. Viņš zaudēja visu savu bagātību, visi viņa bērni gāja bojā, un viņš smagi saslima. Turklāt Ījabu nežēlīgi un nepatiesi apsūdzēja, ka viņš pats ir vainīgs savās nelaimēs. Ījabs teica: ”[Dzīve] man riebj, es negribu vairs dzīvot.” (Ījaba 7:16.)

 •  Kas viņam palīdzēja? Ījabs lūdza Dievu, kā arī runāja ar citiem. (Ījaba 10:1—3.) Viņu atbalstīja līdzjūtīgs draugs, Ēlihus, kas Ījabam palīdzēja paraudzīties uz savu situāciju citā gaismā. Bet, galvenais, Ījabs pieņēma Dieva sniegto pamācību un palīdzību.

 •  Izlasiet par Ījabu: Ījaba 1:1—3, 13—22; 2:7; 3:1—13; 36:1—7; 38:1—3; 42:1, 2, 10—13.

Mozus

 •  Kas viņš bija? Mozus bija senās izraēliešu tautas vadītājs un uzticīgs Dieva pravietis.

 •  Kāpēc viņš gribēja mirt? Uz Mozus pleciem gūlās milzīga atbildības nasta un ļaudis viņu nemitīgi kritizēja, tāpēc viņa spēki bija izsīkuši. Mozus Dievam teica: ”Labāk uzreiz mani nogalini!” (4. Mozus 11:11, 15.)

 •  Kas viņam palīdzēja? Mozus izstāstīja Dievam par savām izjūtām, un Dievs viņam palīdzēja atvieglot pienākumu nastu un tā mazināt spriedzi.

 •  Izlasiet par Mozu: 4. Mozus 11:4—6, 10—17.

a Ja domas par pašnāvību neatkāpjas un nav neviena, ar ko aprunāties, zvaniet uz krīzes tālruni vai īpaši kritiskā situācijā — uz neatliekamās palīdzības tālruni.