Iet uz pamatdaļu

Kāpēc cilvēkiem neizdodas nodibināt mieru visā pasaulē?

Kāpēc cilvēkiem neizdodas nodibināt mieru visā pasaulē?

Bībeles atbilde

 Kāpēc cilvēku centieni nodibināt mieru visā pasaulē ir cietuši neveiksmi, un kāpēc tie nebūs sekmīgi arī nākotnē?

  •   ”Savā dzīvē vīrs nevar pats droši noteikt savu ceļu.” (Jeremijas 10:23.) Cilvēki netika radīti ar spēju valdīt pār citiem, un viņiem arī nav tādu tiesību, tāpēc cilvēki nespēj panākt ilgstošu mieru.

  •   ”Nepaļaujieties uz lieliem kungiem, uz cilvēku bērniem, kas taču nevar palīdzēt! Kad gars iziet no miesas, tad viņi atgriežas pīšļos, un tanī pat brīdī viņu nodomi aiziet bojā.” (Psalms 146:3, 4.) Valstu vadītāji, pat vislabāko nodomu vadīti, nespēj rast ilgstošu risinājumu problēmām, kas izraisa karus.

  •   ”Pēdējās dienās iestāsies īpaši grūti laiki, jo cilvēki būs.. neganti, bez mīlestības pret labo, nodevēji, pārgalvīgi, uzpūtīgi.” (2. Timotejam 3:1—4.) Mēs dzīvojam pašreizējās ļaunās pasaules ”pēdējās dienās” — laikā, kad sabiedrībā dominē īpašības, kas padara mieru grūti sasniedzamu.

  •   ”Bēdas zemei un jūrai, jo Velns ir nonācis pie jums lielās dusmās, zinādams, ka viņam atlicis maz laika.” (Atklāsmes 12:12.) Dieva pretinieks Velns ir nomests uz zemes un ietekmē cilvēkus uz ļaunu. Kamēr viņš ir ”šīs pasaules valdnieks”, uz zemes nekad nebūs miers. (Jāņa 12:31.)

  •   ”[Dieva valstība] satrieks un iznīcinās citas valstis [kas pretojas Dievam], bet pati pastāvēs mūžīgi.” (Daniēla 2:44.) Ilgstošu mieru visā pasaule panāks nevis kāda cilvēku valdība, bet gan Dieva valstība. (Psalms 145:16.)