Iet uz pamatdaļu

Vai nauda ir visa ļaunuma sakne?

Vai nauda ir visa ļaunuma sakne?

Bībeles atbilde

Nē, tā nav. Bībelē nav teikts, ka nauda ir kaut kas slikts vai ka tā ir visu problēmu cēlonis. Kaut arī daži domā, ka pazīstamais teiciens ”Nauda ir visa ļaunuma sakne” ir ņemts no Bībeles, patiesībā Bībelē ir teikts, ka nevis nauda, bet ”mantkārība ir visa ļaunuma sakne”. (1. Timotejam 6:10.)

 Kas Bībelē ir teikts par naudu?

Bībelē ir atzīts, ka nauda, ja ar to rīkojas gudri, ir ļoti noderīga un tā var sniegt zināmu aizsardzību. (Pulcētājs 7:12.) Turklāt Bībelē ir atzinīgi runāts par tiem, kas ir devīgi un izmanto savus līdzekļus, lai atbalstītu citus. (Sālamana pamācības 11:25.)

Taču Bībele arī brīdina, ka nauda mums nedrīkst kļūt par galveno dzīvē. Tajā ir teikts: ”Lai jūsu dzīvē nav vietas mantkārībai! Esiet apmierināti ar to, kas jums ir.” (Ebrejiem 13:5.) Tātad ir svarīgi izveidot līdzsvarotu attieksmi pret naudu un nedzīties pēc bagātības. Mums ir jāmācās būt apmierinātiem ar to, ka mums ir viss dzīvei nepieciešamais, kā uzturs, apģērbs un pajumte. (1. Timotejam 6:8.)

 Kāpēc Bībelē izskan brīdinājums sargāties no mantkārības?

Alkatīgi cilvēki neiegūs mūžīgu dzīvi. (Efesiešiem 5:5.) Kāpēc? Pirmkārt, alkatība ir viena no elkdievības formām. (Kolosiešiem 3:5.) Otrkārt, alkatīgi cilvēki bieži vien ir gatavi pārkāpt morāles principus, lai dabūtu to, ko vēlas. Sālamana pamācībās 28:20 ir teikts: ”Kas steidzas kļūt bagāts, nepaliks bez vainas.” Alkatība var pamudināt uz tādiem noziegumiem kā šantāža, izspiešana, krāpšana, cilvēku nolaupīšana un pat slepkavība.

Pat ja cilvēks nedara neko noziedzīgu, mantkārībai tik un tā var būt sliktas sekas. Bībelē ir sacīts, ka ”tie, kas grib kļūt bagāti, krīt kārdinājumā un slazdā un padodas daudzām bezjēdzīgām un kaitīgām iegribām”. (1. Timotejam 6:9.)

 Kāpēc ir gudri paklausīt Bībeles padomiem par naudu?

Ja mēs naudas dēļ neatsakāmies no morālajām un garīgajām vērtībām, mēs varam saglabāt pašcieņu un saņemt Dieva labvēlību un atbalstu. Tiem, kas no sirds cenšas būt viņam patīkami, Dievs ir apsolījis: ”Es tevi nekad neatstāšu un nekad nepametīšu.” (Ebrejiem 13:5, 6.) Viņš mums arī apliecina, ka ”uzticīgais saņems daudz svētību”. (Sālamana pamācības 28:20.)