Iet uz pamatdaļu

Vai Bībeli sarakstīja Mozus?

Vai Bībeli sarakstīja Mozus?

Bībeles atbilde

 Mozus, Dieva iedvesmots, uzrakstīja pirmās piecas Bībeles grāmatas: Pirmo, Otro, Trešo, Ceturto un Piekto Mozus grāmatu. Visticamāk, viņš uzrakstīja arī Ījaba grāmatu un 90. psalmu. Taču Mozus bija tikai viens no aptuveni 40 cilvēkiem, kurus Dievs izmantoja Bībeles rakstīšanā.